Велчев се хвали с преизпълнение на митниците, без доказателства за намалена контрабанда

Министърът на финансите Милен Велчев се похвали с голямо преизпълнение на приходите на митниците през миналата година. Това стана на съвместна пресконференция с изпълнителния директор на ведомството Асен Асенов и ръководителя на екипа на консултантите от "Краун Ейджънтс" Джон Браун.

Според предоставената статистика приходите в бюджета, събрани от Агенция "Митници" през 2003 г., са 3 200 292 772 лв., което е с 495.897 млн.лв. повече от събраното през 2002 година. Планът за 2003 г. е преизпълнен с 12.8 процента.

Велчев изтъкна, че добрите резултати са постигнати при обезценка на долара със 17% (35% от търговския оборот е в долари), при намаляване на митата и непроменена ставка на ДДС. По думите му, по-високите приходи от митниците помогнали на правителството в края на годината да се отделят средства за 13-та пенсия, коледни добавки за работещите в държавния сектор, за култура и за погасяване дълговете на болниците.

Събраните мита през миналата година са 231.142 млн.лв., което е преизпълнение с 28.4% на приходите, заложени в държавния бюджет. Приходите от ДДС са с 9.6% повече от заложените в бюджета и възлизат на 2.799 млрд.лв. Има увеличение и на приходите от акцизи - общо 161.153 млн.лв., което е с 56.3% повече от планираното в бюджета.

Запитан от mediapool.bg за ролята на увеличения внос през 2003 г. в постигнатите успехи на митниците, шефът на агенцията Асен Асенов отговори, че за първи път през миналата година се забелязва по-голямо увеличение на приходите, отколкото е увеличението на вноса. От думите на финансовият министър пък излезе, че цялото увеличение на вноса се дължи на излизането на светло на част от контрабандата. Велчев обясни, че при непроменената ставка на ДДС единствения начин за достигане на по-високи приходи при вноса е да се завиши обема на импорта и той да не е примерно 1000 лв., върху които да се съберат 200 лв. ДДС, а да бъде 1500 лв., върху които да се съберат 300 лв. ДДС.

Според последното съобщение на БНБ за платежния баланс, ръстът на вноса за десетте месеца на миналата година е 16.4 процента. Това би трябвало да доведе до сходен ръст и на приходите на митническата администрация. При допускане, че тази цифра ще остане непроменена за цялата година, сметката показва, че при ниво от около 2.7 млрд.лв. приходите би трябвало да се увеличат с около 430 млн.лв., като митниците отчитат реално увеличение от около 500 млн.лв.

Към справедливото напомняне на финансовия министър, че част от митата през 2003 г. са намалели, трябва обаче да се добави и факта, че основните акцизи бяха увеличени - върху горивата, кафето и др.

Не бива да се забравя, че част от ръста на вноса - която не се посочва - се дължи на реалното стопанско оживление в страната. То се доказва от ръста на Брутния вътрешен продукт, на инвестициите и от увеличението на инвестиционните и потребителски кредити за фирми и граждани.

Без реално и коректно сравнение на тези цифри не може да се получи и представа за действителните успехи на митническата администрация, прокламирани днес от финансовия министър.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?