ВКС предлага атестирането на магистратите да се уреди в Конституцията

Съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) настояват в Конституцията да се уреди и въпросът с атестирането на съдиите, предаде БНР. Ръководството на ВКС е представило на временната парламентарна комисия за промяна на Конституцията предложенията си за промени в основния закон, които могат да се извършат от Обикновено Народно събрание.

Предлага се атестирането на съдиите да се извършва от комисия, определена от председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд, на прокурорите - от комисия, определена от главния прокурор и на следователите - от комисия, посочена от директора на НСлС.

Според Върховния касационен съд е напълно недопустимо настоящото положение да бъдат оценявани от петчленна комисия от Висшия съдебен съвет, съставена от прокурор, следовател и адвокат. Тя бе създадена след последните промени в съдебния закон. Според съдиите членовете на комисията се явяват страни в процеса и така поставят в зависимост съдиите, което е противоконституционно.

От Върховния касационен съд предлагат още с цел ускоряване на трудовите и някои административни производства да се предвиди двуинстанционно производство, или бързо триинстанционно.

В подписаното от председателя на Върховния касационен съд Иван Григоров и неговите трима заместници предложение, се иска в Конституцията да залегне текстът, според който основен носител на съдебната власт у нас са съдилищата, на които се гарантира пълна финансова самостоятелност и материална обезпеченост. Само преди седмици избухна скандал между съдии прокурори, които първоначално не можеха да си поделят кабинетите в Съдебната палата.

Споделяне

Още от България