ВКС спря да използва новата информационна система на съдилищата

Лозан Панов, снимка БГНЕС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов заповяда спиране на използването на новата Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) в съда. Така той изпълни решението на Пленума на ВКС отпреди две седмици. Делата във върховния съд ще бъдат управлявани чрез старата автоматизираната система за управление на делата (АСУД).

Причината е недоволството на съдиите от трудното боравене с новата информационна система, която бе внедрена през миналата година. Тя бе разработена от "Информационно обслужване", а сметката бе платена с пари на ЕС.

"ЕИСС не допринася за осъществяването на електронното правосъдие, както е предвидено чрез Единния портал за електронно правосъдие. Тя няма капацитета да осигури на гражданите и юридическите лица дължимия достъп до бързо и равнопоставено правосъдие и не допринася за ефективната работа на съдиите във ВКС, като не им предоставя пълноценно възможността да извършват необходимите процесуални действия и удостоверителни изявления, съобразно нормативните изисквания", се казва в мотивите на ВКС.

При използването на система са констатирани рискове относно нейната сигурност, които могат да засегнат обективната независимост на съда.

Висшият съдебен съвет (ВСС) започна независим одит на системата, но още не е взето решение. Над 100 съдии от цялата страна подкрепиха ВКС и поискаха прекратяване на използването на ЕИСС.

Споделяне

Още от България