Все по-малко бракове и разводи в България

Сключените бракове в България са намелели с 2000 през 2008 г. в сравнение с предходната, а разводите с 2 200. Според данни на НСИ регистрираните през миналата година юридически бракове са 27 722.

Намалението на броя на сключените бракове води и до намаляване на коефициента на брачност - от 3.9 % през 2007 г. на 3.6 % през 2008 година. Намаляването на броя на юридическите бракове се дължи предимно на разпространението на т.нар. фактически бракове, посочват от НСИ.

Броят на разводите през 2008 г. е 14 104 и е с 2 200 по-малък от този през 2007 година. Близо 60% от разводите са по взаимно съгласие, 26% са поради несходство в характерите, а за около 9% причината е фактическа раздяла.

През 2008 г. средната продължителност на брака до неговото прекратяване се задържа на ниво 14 години, характерно за последните четири години, но в сравнение с предишните години бележи тенденция на увеличаване - с близо 2 години от 2001 г. досега.

Споделяне

Още от България