Всички разрешителни за строеж в София вече са на едно място

Столична община подобрява услуги за граждани и бизнес

Всички необходими административни актове по отношение на разрешения за строеж, разрешения за поставяне на преместваеми обекти и удостоверения за въвеждане в експлоатация във всичките 24 районни администрации на София вече са в един формат и може да се получи справка за тях от едно място от дома или офиса чрез технологичната платформа на направление "Архитектура и Градоустройство" (НАГ). Това съобщиха от геоинформационна компания "Мапекс", която е разработила продукта.

Платформата обединява административни документи и позволява ефективно управление на процесите в областта на устройството на територията във всички 24 районни администрации в София. До момента това не беше възможно и отделните районни администрации нямаха връзка помежду си, а бизнесъта и гражданите трябваше да се разкарват между институциите.

"С възможностите на най-новите технологии, "Мапекс" улесни значително работата на експертите от направление "Архитектура и градоустройство" и им предостави всички необходими технологични инструменти за да могат да предоставят по-бързи и по-качествени услуги", коментира Александър Лазаров, изпълнителен директор на "Мапекс".

"С настоящият проект ще направим дейността на НАГ много по-прозрачна и ще повишим доверието на всички граждани и инвеститори в една много важна сфера от живота на общината", отбеляза главният архитект на София Здравко Здравков.

Въведената технологична система обединява процесите и информацията по управление на административните актове в 24 районни администрации към Столична община. Чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите за разрешения за строеж, разрешения за поставяне на преместваеми обекти и удостоверения за въвеждане в експлоатация ще се постигне комплексно административно обслужване. Платформата дава и възможност за предоставяне на по-голямо разнообразие от услуги на гражданите и бизнеса.

Системата позволява да се събира, съхранява и предоставя в електронен вид цялата необходима информация за конкретна географска единица.

Досега различните районни администрации работеха независимо една от друга и без автоматизирани инструменти, което удължаваше работата на служителите и забавяше времето за предоставяне на услуги към гражданите и бизнеса.

Сега това е променено чрез специален софтуер, разработен от "Мапекс", който унифицира и автоматизира процесите по изготвяне на административни актове.

Изградена е единна база данни за издадените към момента административни актове. Структурирани са архивите на издадените административни актове за цялата Столична община, което позволява издаването на различни справки за конкретен имот.

Служителите от НАГ вече имат на разположение три интернет-базирани приложения, които дават възможност за достъп до базата данни и извличане на информация от нея под формата на справки и подходяща визуализация.

Интернет-базираният достъп позволява споделяне и достъп до базите данни от районните администрации на Столична община, както и лесно предоставяне на част от събраната актуална информация в публичното пространство, включително чрез интернет.

Цялата информация е интегрирана в интерактивна карта, която показва за всяка избрана географска точка, имот или парцел комплексна информация и пълен архив на издадените административни актове.

По този начин значително ще бъде подобрена прозрачността и проследяването на вече издадени административни актове за нуждите на граждани и бизнес, което ще повиши доверието в градоустройственото управление на общината.

"Мапекс" е българска геоинформационна компания, която предоставя геодезически и ГИС решения в областта на строителството, архитектурата и дейностите по кадастъра. Компанията предлага услуги свързани с геодезия и кадастър като геодезическо измерване, GPS измерване, трасиране, проектиране, контрол на строителни работи или разработка на кадастрални карти и регистри, както и готови софтуерни и ГИС технологии.

Споделяне

Още от Бизнес