Юридическото образование на СУ с най-висок рейтинг

Юридическият факултет на Софийският университет "Климент Охридски" има най-висок рейтинг сред висшите училища в страната, показа изследване на "Алфа рисърч", представено във вторник в рамките на първата по рода си дискусия за предстоящата реформа на юридическото образование. Тя бе организирана от Българския институт за правни инициативи.

Преди месец Министерството на правосъдието представи своята стратегия за реформа в правосъдната система. В нея голямо внимание се обръща и на университетското образование. На дискусията правосъдният министър Маргарита Попова обясни, че качественото правосъдие започва с качествено образование. Тя заяви, че при промяната на системата ще се работи заедно с неправителствените организации.

Попова защити основните моменти от стратегията, като отново поиска въвеждане на общи критерии при обучението по право в различните университети, както и общ анонимен държавен изпит по право. "През последните години не е измерен реален резултат от реформите. Нека не спорим през скандали за върховенството на закона", каза Попова.

Извън декларациите моментната снимка на рейтинга на юридическите факултети показва, че най-висока оценка получава Софийският университет – 5.26 (при 2 – слаба, 6 – отлична). Сред критерии са "взискателност към студентите", "индивидуална работа със студентите", "удовлетвореност от образованието", "материална база", "оценка на работодателите", "успеваемост на изпити", "библиотеки", "практическа насоченост на образованието" и др.

На второ място се класира УНСС с 4.82, трети е Великотърновският университет с 4.73. На последно място е класиран Югозападният университет с оценка 4.03.

Всеки университет има свои слаби места като за СУ това са липсата на практическа насоченост на образованието, индивидуалната работа със студентите и лошото административно обслужване. Предимствата са все още високият имидж сред работодателите и високата успеваемост на изпити за адвокати и магистрати за завършилите СУ.

Софийският университет убедително води с 54.45% към 33.93% на УНСС и по критерия "успеваемост на изпитите за адвокати и младши адвокати". Тук последни са отново от ЮЗУ с 14.77% успеваемост на техните възпитаници. СУ печели със значително по-малко по критерия "успеваемост на изпитите за младши магистрати" – 7.04%. Тук УНСС е с 5.83% пред Великотърновския университет с 5.73%. В случая обаче ЮЗУ е на 6-то, а не на последното 9-то място с успеваемост от 3.2%. Най-малки успехи при опитите си да влязат в системата имат завършилите Русенския университет с 1.96%.

Подобна е класацията на работодателите. 72% анкетираните са съобщили, че "по-добре подготвени" са завършилите СУ, а 21% са посочили УНСС. На последно място е Русенският университет с 1.5% одобрение.

Споделяне

Още от България