За година производствените цени спаднали с 5.2%

За година производствените цени спаднали с 5.2%

Общият индекс на цените на производител през февруари 2016 г. намалява с 0.5% спрямо предходния месец, но спрямо година по-рано спадът е 5.2 на сто, сочат данни на Националния статистически институт, обявени в сряда.

През миналия месец цените в добивната промишленост са с 1.9% по-ниски спрямо януари и с 12.7 процента – спрямо февруари 2015 г. В преработващата промишленост спадът е с 0.7% спрямо първия месец на тази година и с5.1% в сравнение с преди година. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма месечно изменение, но на годишна база поевтиняването е с 4.6 на сто.

Индексите на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2016 г. е с 0.4% под равнището от предходния месец и с 4 процента надолу спрямо година по-рано.

При цените на производител на международния пазар индексът през февруари намалява с 0.8% спрямо януари и със 7.4% в сравнение със същия месец на 2015 г.

Споделяне

Още от Бизнес