За храни на социално слаби българи ЕС задели 8.5 млн. евро през 2010 г.

За безвъзмездно предоставяне на храни за социално слаби българи през следващата година Европейският съюз отпусна 8 565 832 евро по новия си план за благотворителност, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в четвъртък.

Предстои ведомството да проведе обществени поръчки за избор на оператори, които да доставят брашно, захар, ориз, макарони, спагети и бисквити за социално слабите у нас. Кандидат-доставчиците ще предоставят тези продукти като в замяна ще изтеглят от интервенираните като резерв през последните две години количества ечемик, царевица и захар.

През 2008 г. чрез Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция България е изпълнила програмата си за разпределение на храни на социално слаби от интервенционни запаси на Европейския съюз, допълниха от агроведомството.

След проведени обществени поръчки за доставка на 255 411 социално слаби лица на територията на цяла България бяха раздадени от БЧК продукти на обща стойност 5 719 174 евро без ДДС и без включени административни и транспортни разходи.

До момента на включените в програмата социално слаби лица са доставени общо 6 747 603 кг продукти като всеки отделен бенефициент е получил на три транша общо 29.8 кг – брашно, ориз, захар и макаронени изделия.

Предстои по одобрен от ДФЗ списък да се раздадат още 788 178 кг от изброените продукти на домове за деца, възрастни хора и хора в неравностойно положение.

Лицата, имащи право да получават тази помощ, са определени с Наредба за условията и реда за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица. Поименните списъци през тази година бяха изготвени от териториалните подразделения на Агенцията за социално слаби лица, посочиха от МЗХ.

Споделяне

Още от България