Законът за защита на свидетелите мина на първо четене

Промяната на самоличността на свидетел да се прилага само когато защитата на застрашеното лице не може да се осъществи чрез лична физическа охрана, охрана на имуществото, временно настаняване на безопасно място, промяна на мястото на живеене или работа, предвижда приетият днес на първо четене единодушно от парламента законопроект за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство.

Промяната на самоличността да не освобождава защитеното лице от изпълнението на задълженията му към държавата или към трети лица, се предлага в законопроекта. В него е записано, че промяната на самоличността е необратима и задължителна за всички държавни органи и длъжностни лица, за всички юридически и физически лица, както и за застрашеното лице.

Специална защита по приетия днес на първо четене закон могат да получат участници в наказателно производство - свидетел, пострадал от престъплението, заподозрян, уличен, обвиняем, подсъдим, експерт и осъден, както и техни близки. Целта на закона е като осигурява безопасността на лицата, чиито показания или информация са съществени за наказателното производство, да подпомага борбата с тежките престъпления и с организираната престъпност, пише в мотивите на вносителя - Министерски съвет.

Включването в Програмата за защита на застрашено лице да става по предложение на окръжния прокурор, а в съдебната фаза на наказателното производство - от съдията докладчик, до Съвет по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието, предвижда още законопроектът.

Предлага се да бъде създадено Бюро по защита на застрашените лица като специализиран отдел към Министерството на правосъдието. Бюрото ще информира застрашеното лице за възможностите на програмата, ще сключва с него споразумение за включването му в нея и ще определя служител за връзка със защитеното лице. Бюрото чрез сформиран за случая охраняващ екип да осъществява конкретните мерки от програмата за защита, предвижда законопроектът.

Ако законът бъде приет, бюрото по защита ще може да иска осигуряване на местопребиваване на защитено лице в другата страна, ако в България не може да бъде осъществена неговата защита. Той предвижда също Бюрото да осигурява местопребиваване на лице, преместено в България в рамките на Програмата за защита, по искане на другата държава.

В пленарна зала заместник-министърът на правосъдието Марио Димитров посочи, че мерките за закрила ще се финансират чрез бюджета на Министерството на правосъдието. За 2004 г., ако законопроектът бъде приет, са предвидени около 200 000 лева, допълни той.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?