Законови промени премахват ограниченията за чуждестранни адвокати у нас

Законови промени премахват ограниченията за чуждестранни адвокати у нас
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за адвокатурата, които уреждат дейността на чуждестранните адвокати в България. Вносител на изменението е Министерският съвет.

Законът, внесен от МС, е в отговор на откритата от Европейската комисия наказателна процедура срещу страната ни заради това, че не допуска адвокати от останалите страни членки да упражняват професията си на нейна територия.

Проектът предвижда адвокат или младши адвокат да може да стане и всеки дееспособен гражданин на държава от ЕС, завършил висшето си юридическо образование в България. Урежда се възможността за упражняване на адвокатска професия от чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, съвместно с други адвокати, вписани в съответния адвокатски регистър, под формите, уредени в закона.

Двама или повече чуждестранни адвокати ще могат да упражняват адвокатска професия в България под формата на клон на тяхната група в държавата членка на Европейския съюз, по произход на групата. Предвижда се чуждестранният адвокат, вписан в регистъра на чуждестранните адвокати, да може да участва лично в професионалните сдружения на българските адвокати. Съществуващата досега ограничена възможност е да бъде представляван само от избран от него български адвокат.

В законопроекта се гарантира, че при осъществяване на професионалната си дейност в страната ни чуждестранният адвокат, практикуващ под професионалното звание в държавата членка, където е придобита адвокатската правоспособност, има правата и задълженията на българския адвокат. Той може да упражнява съвместно адвокатската професия с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, както и с български адвокати.

Предлага се и отпадането на друго ограничение за чуждестранния адвокат - да може да защитава интересите на доверителите и подзащитните си пред административните служби само съвместно с български адвокат.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?