Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Започнатите строежи на нови заводи нараснали с 1/3

Бизнесът вдига жилища и офиси в София, индустрията избира Пловдив

3 коментара
Започнатите строежи на нови заводи нараснали с 1/3

Строителството на нови предприятия отбелязва ръст по всички показатели – издадени разрешения за строеж, брой сгради и реално започнато изграждане през третото тримесечие на 2016 г. спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в сряда.

По-високи са и обемите на започнатите нови жилищни и административни сгради, но разгърнатата им застроена площ намалява.

Като цяло данните на НСИ отчитат бавно възстановяване на високото строителство, което пострада най-силно по време на финансовата и икономическата криза.

Високото строителство включва изграждането на жилищни и офисни сгради, промишлени предприятия, хотели, болници, спортни зали и други. Тези инвестиции са движени предимно от частни бизнес и в по-малка степен от държавата и общините за разлика от инфраструктурното строителство, което се захранва предимно от еврофондовете.

Районът около Пловдив привлича най-много индустрията, показват данните на НСИ. Другите области, които се открояват с ръст в издадените разрешителни за строеж през третото тримесечие на годината, са Софийска област, Пазарджик, Благоевград, Русе, Стара Загора, Хасково и Шумен, сочат данните на НСИ.

Новите заводи водят до приток на човешки капитал в тези области и съответно най-много разрешения за строеж на жилищни сгради са издадени в Пловдив – 170. Толкова са и в София, където пазарът на жилища е традиционно силен, заедно с областите Варна и Бургас, но заради продажбата на ваканционни имоти. В Софийска област издадените разрешения за строеж на жилища са 107, но това са предимно къщи.

Пловдив е безспорният лидер и по започнато строителство на най-голям брой нови сгради със 111 жилищни и 64 други сгради, следван от София - 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради, и Варна - 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради. Топ пет са допълва от Стара Загора с 56 жилищни и 53 други сгради и Софийска област с 61 жилищни сгради и 40 други сгради.

Основната движеща сила районът около Пловдив да се превърне във водещ индустриален фактор е развитието на "Тракия Икономическа зона" през последните 20 години. Тя беше изградена на базата на публично-частното партньорство и е един от открояващите се примери у нас как държавата и бизнесъта могат да работят заедно в полза за развитието на един проект, който носи плюсове за местното население, привлича инвеститори и кадри.

Според Пламен Панчев, съосновател на "Тракия икономическа зона", частният интерес и инициатива са в основата на развитието на една индустриална зона, но без разбиране и подкрепата на институциите тя няма как да продължи да съществува и развива в дългосрочен план.

Ролята на държавата е да подпомага реиндустриализацията, а не пряко да се намесва в индустриалното производство, коментира вицепремиерът по икономическата политика и еврофондовете Томислав Дончев по време на форума "Doing business in Bulgaria", посветено на региона на Пловдив.

Ролята на общината не се изчерпва с това да изгради пътя до дадено предприятие, по-важното е да подкрепя процеса, каза кметът на Пловдив Иван Тотев. Според него фокусът за бъдещето трябва да бъде върху образованието и кадрите, с които да бъдат захранени заводите.

За последните 20 години в "Тракия икономическа зона" са инвестирани над 1 милиард евро в десетки заводи на площ върху 3.2 млн. кв. м. В нея работят около 68 000 души в преработващата промишленост и още 20 000 инженери и машинни оператори в други индустрии.

Повече разрешителни за строеж на жилища, но с по-малка площ

През третото тримесечие на годината разрешителни за строеж на жилищни сгради и реално започнатото строителство се увеличават като брой, но квадратурата им намалява, показват данните на НСИ.

Местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1183 жилищни сгради с 4937 жилища в тях и 634 892 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) в периода юли – септември 2016 г. Спрямо предходното тримесечие издадените строителни разрешения на жилищни сгради намалява с 2.7%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 11.2%, а общата им застроена площ - с 5%. На годишна база разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 2.5%, броят на жилищата в тях с 5.7%, но разгънатата им застроена площ намалява с 2.9%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (170 сгради с 1913 жилища), Пловдив (170 сгради с 714 жилища), Варна (109 сгради с 503 жилища), Софийска област (107 сгради с 115 жилища) и Бургас (104 сгради с 509 жилища).

Данните показват, че пазарът на жилища остава активен в големите градове, докато в по-малките, където няма нови производства, като Монтана (4), Враца (9), Смолян (9), са издадени разрешения за строеж на нови къщи по-малко от пръстите на ръцете.

Реално през третото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 830 жилищни сгради с 3144 жилища в тях и с 395 609 кв. м обща застроена площ. Спрямо предходното тримесечие техният брой намалява с 0.7%, общата им застроена площ с 5.6%, докато броят на жилищата в тях са повече с 6.2%. На годишна база е отчетено увеличение с 12 % на започнатите нови сгради, а на жилищата в тях с 4.6%. Разгънатата им застроена площ обаче намалява с 11.4%.

Растеж и на пазара на офис площи

Растеж отбелязва и пазарът на офис площи – повече разрешителни за строеж и реално започнати нови сгради, както и увеличаване на сделките за наемането им, показват данните на НСИ и на агенции за имоти.

Най-активен е пазарът на офис площи в София. Търсене има и в Пловдив, Варна, Велико Търново, Стара Загора и Благоевград, накъдето се насочва индустрията на изнесените услуги. В тези градове има висши учебни заведения и много студенти, които са основните захранващи с кадри аутсорсинг компаниите.

През третото тримесечие на 2016 г. са издадени разрешителни за строеж на 51 административни и офисни сгради с 94 783 кв. м разгърната застроена площ, сочат данните на НСИ. В този раздел статистиката включва офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини.

Спрямо предходното тримесечие броят на строителните разрешения на административни сгради се увеличава с 37.8%, а разгърната им застроена площ расте с впечатляващите 315.8%.

На годишна база броят на разрешителните за строеж нараства с 27.5%, а разгърната им застроена площ се увеличава с 81.6%.

През третото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 32 административни и офисни сгради с 20 959 кв. м разгърната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите административни сгради се увеличават с 39.1%, но разгънатата им застроена площ намалява със 72.8%. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. започнатите нови административни сгради нарастват с 28%, докато тяхната РЗП намалява с 59.2%.

Сделките за наем на офис пазара отбелязват ръст от 9% ръст за периода януари – септември в резултат от активното търсене и засилващата се тенденция за отдаване на площи в строеж. Това показват данните от тримесечния доклад на компанията за бизнес имоти "Фортън", стратегически партньор на Cushman&Wakefield за България и Македония.

За първите девет месеца на годината отдадените под наем площи достигат 105 000 кв. м. Като дял от общия брой сделки за деветмесечието те са 39%, основно заради големите подписвания през третото тримесечие. Най-значимото сред тях е наемният договор за 20 000 кв. м в новостроящ се проект в централната част на София.

"Трайно високият дял на наемите на площи в строеж свидетелства, че недостигът на качествени площи още не е преодолян. Не очаквам картината да се промени в краткосрочен план, като се има предвид, че завършените проекти в София през цялата 2016 г. няма да надхвърлят 60 000 кв. м. В допълнение повечето са с малки квадратури и няма как да отговорят на търсенето на големите наематели", коментира Станимира Пашова, мениджър "Офис площи" във "Фортън".

Като цяло третото тримесечие на годината бе силно като наемни сделки за офиси, но слабо като завършени нови проекти. До края на годината няколко проекта се очаква да получат разрешение за ползване. Най-големият от тях, който вече въведен в експлоатация, е "Камбаните Грийн Офисис" с площ от малко над 10 000 кв. м в югоизточната част на София. Над 70% от сградата вече са отдадени под наем.

Търсенето на офиси остава доминирано от ИТ сектора и бизнеса на изнесените услуги (BPO), който участва в около 60% от наемните сделки. Сред по-големите наемни договори, подписани през третото тримесечие на годината са с "Cargil" за 2460 кв. м в "SPS Tower", както и този с "Adecco" за 6200 кв. м в "Kaмбаните Грийн Офисис".

Наемните нива през тримесечието остават стабилни – 13 евро/кв. м за първокласни офиси в София, на локации в централната градска част и по големите булеварди. Наемните нива за висок клас площи в Пловдив се запазват около 8-10 евро/кв. м.

Подемът на "другите сгради"

Безспорно най-впечатляващи са обемите и ръстовете при т. нар. други сгради от данните на НСИ. В тях влизат сгради, предназначени за различни дейности - производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.

През третото тримесечие на годината са издадени разрешения за строеж на 1170 такива сгради със 710 324 кв. м разгърната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие те се увеличават с 2.2%, а общата им застроена площ с повече с 40.7%. На годишна база ръстът е 6.7%, а РЗП също се увеличава с 41.7%.

Започнато е строителството на 585 други сгради с 360 486 кв. м разгърната застроена площ в периода юли – септември, сочат данните на НСИ. Спрямо предходното тримесечие това е ръст с 2.1% като брой, докато разгънатата им застроена площ расте с една четвърт. На годишна база започнатите други видове сгради се увеличават с 28%, а разгънатата им обща застроена площ с 47.4%.

И ако инвестициите в жилища и офис сгради са съсредоточени основно в София и Пловдив, то индустрията определено предпочита провинцията и избира местата край магистрали. През последните години провинцията се утвърди като предпочитано място за развитие на производства, основно от леката промишленост, а технологичните компании и тези от аутсорсинг индустрията вече отварят офиси не само в София и Пловдив, коментира Христо Илиев, главен изпълнителен директор на "Ей Джи Кепитъл". Неговата прогноза е, че инвеститорите ще отидат в градовете, където има модерни офис площи, университети, млади хора и инженери, а с изграждането на магистрала "Хемус" тепърва предстои и преоткриването на Северна България.

След като страната ни се утвърди като аутсорсинг дестинация, хъб за стартиращи високотехнологични бизнеси и автомобилен клъстер на Балканите, в момента има интерес и от фирми от аерокосмическата промишленост, козметичната, шивашката промишленост, коментира Владимир Гюрджиев, мениджър "Индустриални площи и развитие на парцели" във "Фортън".

"Очаквам, че по подобие на "Язаки" и други компании ще погледнат към градове край магистралите "Тракия" и "Марица" като Димитровград, Пазарджик, Сливен, Хасково", коментира Христо Асенов, изпълнителен директор на консултантската компания за бизнес имоти MBL/CBRE. Според проучване на компанията, най-голямото предизвикателство за разрастване на компаниите ще бъде човешкият капитал. Този фактор е посочен като първостепенен за 58% от фирмите за бъдещето на тяхната дейност. Търсенето е най-силно при информационни технологии, аутсорсинг, професионални услуги и финанси, застраховане и недвижими имоти.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

3 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. анита хегерланд
  #3

  Когато се издават разрешителни за строеж, държавната институция трябва да отчита броя построени и непродадени сгради, офиси, пазари, магазини. В противен случай строителството ще се превърне в огромен балон, който може да завлече парите на много инвеститори.

 2. dimitardi100
  #2

  Тези данни са признак за отлепване от дъното на материалната нищета .

 3. Територия на Мики Маус
  #1

  София-построени за 2016 са под 2000 жилища с малко над 100 кв м средна жилищан площ(разбира се с включени общи части)

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.