Започва ударно изпускане на язовири през ВЕЦ-ове

Емил Димитров проверява снежните запаси, сн. МОСВ

Водноелектрическите централи започват ударно да преработват водите от язовирите, за да се избегне превишаване на нивата на водоемите, преливане и наводнения, съобщиха от екоминистерството в понеделник.

На съвещание в Националния координационен център на ведомството е обсъдена предстоящата хидродинамичната метеорологична обстановка, която съчетана с големи снежни запаси създава опасност от високи вълни от язовирите. Затова са взети конкретни решения за всеки от значимите водоеми.

В яз. "Искър", захранващ София и региона, към 12 април има близо 525 млн. куб. м, а снежните запаси във водосбора на язовира се изчисляват на 172.6 млн. куб. м. Затова ВЕЦ "Пасарел" ще използва разрешените му по график обеми, които ще минават и през трите му трите хидроагрегата. В синхрон с тази хидроцентрала ще работят двата хидроагретата на ВЕЦ "Кокаляне". Това, което двете ВЕЦ не могат да поемат, ще се пропуска по река Искър, в участъка до язовир "Панчарево". От там до квартал "Курило" на район Нови Искър освобождаваните водни количества трябва да са до 40 куб. м/сек. При опасност от надвишаване на този дебит трябва да се уведоми навреме дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община.

ВЕЦ "Бели Искър" ще поема притока от едноименния язовир и в зависимост от изменението на хидрометеороложките условия да се изключват и включват събирателните деривации и/или водохващания от тях, информират от екоминистерството.

За язовирите "Калин" и "Карагьол" нареждането е да се поддържат осигурените свободни обеми, за да поемат снежните запаси във водосбора си. Обемът на яз "Дяково" трябва да се държи на 30 млн. куб. м, а постъпващата в повече вода да се използва за производство на ток.

Екоминистърът иска да се завиши контролът по проводимостта на реките Бистрица, Отовица и Джерман, за да може без проблем да минават изпусканите водни количества от деривациите през населените места, включително през Дупница.

За да няма преливане на яз. "Студена", в него ще постъпват водите само от река Струма. Ще се ограничи вливането от събирателните деривации "Владайски" и "Палакарийски". Ако и при това положение се наложи изпускане на водоема, ще се използват всички облекчителни съоръжения на язовирната стена, без водовземната кула, но трябва да се има предвид проходимостта на реката след язовира.

"Националната електрическа компания" ще е длъжна да контролира притока в яз. "Белмекен" от деривациите "Марица 1900", "Марица 1200" и "Джаферица" и "Грънчар", предвид снежните запаси и нужните за напояване обеми.

ВиК Сливен очаква яз "Асеновец" да започне да прелива до 4-5 дни и затова е решено водният оператор да спре да използва подземни води за снабдяване на потребителите си, а приоритетно да черпи от язовира. Дори и да се стигне до изпускане на водоема, речното легло след язовирната стена е с осигурена проводимост и няма опасност от наводнения, посочват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).вредно въздействие на водите.

Предвид очакваното интензивно снеготопене, съчетано с приток от централна Стара планина, се планира изпускането и на яз. "Христо Смирненски" със скорост до 2.5 куб. м в секунда. Разпореден е контрол върху притока от деривация "Янтра". Компетентните институции следва предприемат действия за осигуряване на проводимост и безпрепятствено преминаване на високите води през град Габрово и другите населените места, информират от МОСВ.

За язовир "Йовковци" засега няма проблеми, но ако се увеличи притокът на води, ще има изпускане на водоема, като ВиК операторът трябва да уведоми населението и компетентните органи.

Влизащите в повече води в язовир "Тополница" също ще се използват за производство на ток, а след това миналите през ВЕЦ-а води ще се изпускан в реката.

В момента в яз "Жребчево" има 326 млн. куб. м, при достигане на 330 млн. куб. м притокът ще се използва за електропроизводство. Обем от 330 млн. ще осигури напояването за сезон 2021 г., както и оводняване на река Тунджа, включително и водите, необходими за запълване на яз. "Овчарица", заявяват от ековедомството.

След достигане на обем от 115 млн. куб. м в яз. "Копринка" едноименната ВЕЦ ще започне да преработва постъпващия приток, а от преработената вода да се подават до 10 куб. м/сек към ВЕЦ "Стара Загора". Останалото водно количество ще се изпуска в река Тунджа.

Язовирите, включени в каскадата "Баташки водносилов път", "Белмекен – Сестримо", "Доспат – Въча", "Арда" и язовири "Розов кладенец" и "Овчарица" засега имат достатъчно свободни обеми. При увеличаване на притока в тях експлоатиращите ги дружества ще действат съгласно утвърдените аварийни планове.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?