Заради липсващ консуматив за образно изследване пациенти със съмнения за метастази ще минават на ПЕТ-скенер и ЯМР

Заради липсващ консуматив за образно изследване пациенти със съмнения за метастази ще минават на ПЕТ-скенер и ЯМР

Заради спрени доставки на консуматив за образното изследване сцинтиграфия Министерството на здравеопазването е изпратило чрез Регионалните здравни инспекции указание до всички болници, в които се извършва диагностика и лечение на онкологични заболявания да използват други изследвания за диагностика. Тъй като доставките на технециеви генератори спират, пациентите с онкологични заболявания, нуждаещи се от изследване за наличие на метастази, трябва да бъдат пренасочвани към изследвания с ПЕТ-скенер или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

Министерството на здравеопазването е имало договор за осигуряване на технециеви генератори с фирмата “Новимед Фарма“ ЕООД, сключен на 31 май 2018 г. Фирмата е единствен вносител на този тип консумативи за България и към момента има недоставени количества в изпълнение на договора с МЗ. Въпреки проведените срещи с управителя на компанията и уверенията му, че остатъчните количества по договора ще бъдат доставени в лечебните заведения, това не се е случило.

За да гарантира своевременното осигуряване потребностите на населението с радиоактивни лекарствени продукти и медицински изделия, през декември миналата година МЗ е провело обществена поръчка с предмет „Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г.

Процедурата обаче е частично прекратена, тъй като за доставката на технециеви генератори не е подадена нито една оферта. Предстои обявяване в кратки срокове на нова обществена поръчка, като проучване на МЗ показва, че предстои на пазара да се появят нови доставчици на технециеви генератори.

До сключването на договор за доставка на технициеви генератори, министерството е създало необходимата организация, за да не се допуска какъвто и да било риск за здравето и живота на пациентите с онкологични заболявания, при които е необходимо провеждане на изследване за наличие на метастази. 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?