Застрахователите с онлайн достъп до регистрите на КАТ

Застрахователите с онлайн достъп до регистрите на КАТ

Застрахователите вече ще получават директен онлайн достъп до регистрите на КАТ, което ще улесни и ускори сключването на полицата "Гражданска застраховка за автомобилистите", съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН) в петък. Тя е приела съответната наредба за уреждане на процедурите, която е била одобрена също така от министрите на транспорта и на вътрешните работи.

Така при сключване на застраховка Гражданска отговорност шофьорите вече ще предоставят само регистрационния номер на автомобила и номера на талона му. и с тези данни автоматично ще се зареждат всички данни от регистъра на МВР, които досега се преписваха от талона - номер на рамата, кубатура, мощност, собственици и т.н.

Това ще спести време и евентуални неприятни ситуации за застрахованите лица, тъй като се елиминира риска от грешка при въвеждането на данните. Освен това с наредбата се създава и правната и техническа рамка МВР да предоставя на застрахователите чрез онлайн услуга информация за извършени нарушения на Закона за движение по пътищата. Тази информация ще бъде елемент от системата "бонус-малус” и по този начин изрядните водачи ще плащат по-малко за застраховката в сравнение с нарушителите.

Обменът на данни в реално време и съответно сключването на полици по описания начин трябва да започне от началото на август 2017 г., уточняват от КФН.

Всяка издадена застрахователна полица също така ще влиза автоматично в реално време в регистър на Гаранционния фонд, до който достъп ще имат МВР и КФН. Така МВР ще разполага с информация в реално време за сключените полици.

Предвижда се и поддържането на регистър на предявените и изплатените претенции и регистър по застраховка "Гражданска отговорност” на автомобилистите и по застраховка "Автокаско", с което КФН ще може да проследява по електронен път всяка заведена претенция.

Чрез регистъра на претенциите КФН ще осъществява и постоянен контрол дали застрахователите разполагат с достатъчни резерви да изплащат обезщетения по автомобилни застраховки, които заедно формират над 70% от пазара на застрахователни услуги.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?