Застраховка "Гражданска отговорност" поскъпва от догодина

Задължителната застраховка "Гражданската отговорност" поскъпва от 2005 г., след като с наредба, одобрена от Комисията за финансов надзор, отпадна задължението на регулаторния орган да одобрява брутните премии, които компаниите определят по застраховката.

Според наредбата, КФН вече фиксира само минималната рискова премия според мощността на моторните превозни средства. За догодина за коли с обем на двигателя до 1800 куб. см. тя ще е 0,0143 на сто от минималните лимити на отговорност или 89 лв. За автомобили с двигатели от 1800 до 2500 кубика минималното ниво е 120 лв., а за автомобили над 2500 кубика - 260 лв.

Над минималните нива застрахователите сами ще определят търговската премия или сумата, която ще плащат клиентите им , като към минималната ще начисляват присъщите си разходи, данъците и вноските в Гаранционния фонд. Те ще могат да слагат и добавка според качествата на водачите, например, дали имат регистрирани пътни нарушения.

Минималните премии, определени от регулаторния орган, са по-високи от някои от сега предлаганите премии на застрахователните компании.

Първият вариант на наредбата, разпространен от КФН преди месец, разделяше автомобилите в две групи - до и над 2000 куб.см. За първата група се предлагаше 89.28 лв. минимална рискова премия, а за втората - 93.62 лв. Заедно с останалите разходи на застрахователните компании, които според миналогодишните разпоредби бяха средно 28% от крайната цена на застраховката, "Гражданска отговорност" за 2005 г. трябваше да се продава минимално на цени между 124 -130 лв.

От асоциацията на застрахователите обаче поискаха да се запази разделянето на автомобилите в досегашните три групи и предложиха свой вариант на цените - между 89.28 лв. и 393.70 лв., които заедно с присъщите разходи набъбват до 124 лв.- 546.80 лв.

Оттам се аргументираха, че повишението се налага заради двойното увеличение на обезщетението при произшествие, чиито размери са по договореностите с ЕС.

Според приетата днес от КФН наредба, от догодина минималните застрахователни суми по "Гражданска отговорност" за неимуществени вреди - телесно увреждане или смърт - се увеличават на 400 хил.лв. при едно пострадало лице и на 480 хил.лв. при две и повече лица. За имуществените вреди сумата за обезщетение е 140 хил. лв. за всяко събитие.

От 2006 г. те ще станат 700 хил. лв. за едно пострадало лице, на което е причинено телесно увреждане или смърт, и 1 млн. лв. при две или повече пострадали лица. За имуществени вреди пък минималната застрахователна сума ще е 200 хил. лв. на събитие.

Според приетата днес наредба, сключилите застраховката ще получават специален стикер, който ще се лепи на предното стъкло на колата. Знакът ще носи запазената марка на фонда, номер и датата, на която изтича срокът на застраховката. Целта е да се подобри контрола по сключването на тази застраховка.

Стикерите ще се издават от Гаранционния фонд, постъпленията в който се попълват от застрахователните компании за покриване на щети, нанесени от шофьори без "Гражданска отговорност".

Глобата за шофиране без "Гражданска отговорност" е от 500 до 1000 лева.

КФН разреши и продажбата на полици за по-кратък период от една година, но за не по-малко от три месеца. Шофьорите могат да ползват "кратки" полици, ако преценят, че в останалото време няма да карат колата си.

От асоциацията на застрахователите вече се изказаха скептично и по възможността полиците да се сключват за срок под една година. Според тях купуването на "къси" застраховки може да се превърне в масово явление и да застраши приходите на дружествата. Друг аргумент е, че дори редовните шофьори могат да забравят да подновят застраховката си след изтичането на трите месеца. За да избегнат проблема, ще се наложи застрахователите да следят коя застраховка кога изтича и да изпращат напомнителни писма, което ще доведе до повече разходи за компаниите без гарантиран положителен ефект.

Застраховка "Гражданска отговорност" за 2005 г. трябва да бъде пусната в продажба в началото на декември т.г. На нея подлежат около 3 милиона шофьори с различен брой автомобили, но по официални данни през последните години са застраховани едва 40 - 45% от колите.

Споделяне

Още от Бизнес