Затягат се правилата за кредитиране на свързани фирми

Освен собствеността значение ще имат и икономическите зависимости

Затягат се правилата за кредитиране на свързани фирми

Правилата за банковото кредитиране на свързаните помежду си фирми се затягат от 1 януари 2019 г. Българската народна банка е приела насоки за това как кредитните институции да определят свързаните си клиенти. Те включват не само очевидни връзки като пряка собственост, но и икономическите зависимости между отделни фирми, които на пръв поглед нямат общо една с друга.

За определянето на свързаните фирми и риска от експозиции към една или повече от тях финансовите институции трябва да ползват официална публична информация. За по-големи кредити обаче трябва да полагат и пропорционално по-големи усилия за установяване на свързаните компании.

Според инструкциите на БНБ, ако експозициите към един клиент надвишават 5% от първичния капитал на банката, то за оценка на свързаните лица трябва да се направи "изчерпателно проучване на всякакъв вид неофициална информация, както и информация, която не се ограничава до клиентите на институцията".

Затягането на правилата би трябвало да ограничи случаи като този с фалиралата КТБ, където голяма част от кредитите бяха съсредоточени в групи от свързани помежду си фирми, които иначе се водят на различни собственици. Преките длъжници на банката в масовия случай бяха кухи фирми, които в последствие прехвърлят получените заеми по верига от компании с краен получател - действащи дружества. Последните обаче не се явяват пряк клиент на банката и съответно не са длъжници на фалиралата финансова институция.

Връзки

Насоките са разработени съгласно регламент на Европейския банков орган и приети от управителния съвет на БНБ. Те определят практиките, които да се прилагат в областта на големите експозиции и установяването на свързаност между клиентите на банката. Банките трябва да прилагат въпросните насоки, като ги внедрят в своите вътрешни правила, процеси или системи. БНБ от своя страна ще уведоми Европейския банков орган за решението си да прилага въпросните насоки.

Според правилата компаниите трябва да групират клиентите си въз основата на контрол и да оценяват общо риска от експозициите си към тях. Доказателство за това може да е изготвянето на консолидирани отчети, т.е. резултатите от дейността на дъщерната фирма са включени в отчета за дейността на притежаващото я дружество. Свързаност посредством контрол има и ако компаниите не представят консолидирани отчети, но имат общи собственици, управители или акционери.

Зависимости

За свързани клиенти ще се смятат и компании, които са икономически зависими една то друга. В този случай трябва да се оценява дали евентуалните финансови затруднения или несъстоятелност на даден клиент биха довели до затруднения при финансиране или изплащане на задълженията на друг клиент.

Така ако една компания изцяло зависи от поръчките или доставките на друга и не може бързо да я замени с нов партньор, тогава двете дружества се смятат за свързани.

Това изискване не важи, ако една институция може да докаже, че финансовите затруднения или несъстоятелност на клиент или доставчик няма да застрашат изплащането на задълженията ѝ към дадена банка.

За икономическа зависимост се счита ситуация, в която клиент е гарантирал изцяло или частично експозицията на друг клиент и тя е толкова значима за гаранта, че той би изпитал финансови затруднения, ако възникне претенция. Свързано с дадена компания е и дружеството, което формира значителна част от приходите или разходите ѝ. За пример се дава собственик на търговски или жилищен комплекс, който разчита основно на приходите от един наемател, който не може лесно да замени.

В една група на свързани лица трябва да попадат и основните клиенти на дадена фирма, ако тя няма как да продаде бързо продукцията си на друго дружество поради нейната специфика, например.

Споделяне

Още от Бизнес

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?