18 общини кандидатстват за изграждане на компостиращи инсталации

18 общини кандидатстват за изграждане на компостиращи инсталации

18 общини са подали проектни предложения за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци.

Финансирането е по оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. Бюджетът на мярката е близо 98 млн. лв.

Проектите на кандидатите ще бъдат оценени през следващите три месеца.

Процедурата е конкурентна, което означава, че проектите се състезават помежду си и финансиране ще получат тези, които отговарят на предварително обявените критерии, се казва в съобщението на Министерството на околната среда.

Целта на проектите е да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране.

Инсталациите ще са с капацитет от 2000 до 20 000 т годишно. Ще се финансира и закупуване на необходимото оборудване и техника за разделно събиране, както и изграждане на съпътстваща инфраструктура.

Според критериите за кандидатстване общините трябва да членуват в Регионално сдружение за управление на отпадъците, да бъдат обслужвани от регионално депо или да имат договор с такова, ако на територията им не е изградено.

Размерът на безвъзмездната помощ ще се определя в зависимост от капацитета на съоръженията. При най-големите, с капацитет от 10 001 до 20 000 т отпадък годишно максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 7.4 млн. лв., от 6001 до 10 000 т/г. – до 5.4 млн. лв. При капацитет от 4001 до 6000 т/г. – до 3.9 млн. лв., а за инсталации с капацитет между 2000 и 4000 т/г. – до 3.4 млн. лв.

Общините имаха една година да подготвят предложенията си. Те трябваше да извършат анализ на морфологичния състав на битовите си отпадъци и на базата му да определят капацитета на съоръженията, за които кандидатстват.

Целта е да се гарантира натоварване на мощностите и устойчивост на инвестицията, защото е безсмислено да се правят инсталации, които после няма да се използват.

Именно морфологичните анализи се оказаха голямо предизвикателство за кметовете. Те трябваше да обхващат четирите сезона, а някои от общините започнаха късно да работят по проектите си и по тази причина пропуснаха възможността да кандидатстват.

Споделяне

Още от Бизнес