25 европейски банки се провалиха на стрес теста, 12 вече са покрили дефицитите

Най-сериозни са проблемите в Италия, Гърция и Кипър

Банка Monte dei Paschi

Стрес тестът за състоянието на банките в Европейския съюз показа, че 25 кредитни институции, всичките от еврозоната, са твърде слаби, за отстоят на тригодишна рецесия, предаде Ройтерс

Италианската банка Monte dei Paschi е с най-голяма капиталова дупка - 2.1 млрд. евро, независимо от усилията за набиране на средства през тази година.

Европейският банков орган, който координира проведените стрес тестове на 123 банки, обяви в неделя, че общата капиталова дупка на банките, които не са успели да покрият минимално изискваното съотношение на капитала от 5.5%, е 24.6 млрд. евро в края на 2013 година.

Италия е най-зле, тъй като 9 италиански банки са с общ недостиг от 9.4 млрд. евро в края на миналата година. Сред най-големите неиздържали теста е Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, третият най-голям кредитор на Италия.

Трите гръцки провалили се банки - Eurobank Ergasias, National Bank of Greece и Piraeus Bank, имат общ капиталов недостиг от 8.7 млрд. евро, а трите провалили се кипърски банки - от 2.4 млрд. евро. Провалили са се по две словенски и белгийски банки, както и по една банка от Ирландия, Австрия, Португалия, Франция, Германия и Испания. В Германия провалилата се банка е базираната в Мюнхен Hypothekenbank.

Тестът на ЕЦБ има за цел да гарантира, че финансовите институции са в стабилно състояние и са добре подготвени за кризи. Основа за тестовете са балансите от края на 2013 г. В изчисленията влизат и увеличенията на капитала, осъществени до 30 септември 2014 г.

Това е четвъртият кръг на европейските стрес тестове - според подобна процедура през 2010 г. и две други през 2011 г.

105 банки преминават успешно прегледа на качеството на активите, отчита Европейската централна банка (ЕЦБ).

"Този безпрецедентен, по-задълбочен преглед на позициите на най-големите банки ще повиши общественото доверие към банковия сектор", заяви вицепрезидентът на ЕЦБ Витор Констанцио в неделя след публикуването на резултатите от едногодишната цялостна оценка на 130 банки в еврозоната. "Това би трябвало да насърчи и улесни кредитирането в Европа, което ще подпомогне икономическия растеж", допълни той.

Броят на провалилите се банки, както и обемът на кумулативния капиталов дефицит, са малко по-високи от това, което анализаторите и инвеститорите очакваха да бъде отчетено от европейските регулатори по време на стрес тестовете на 130 от водещите банки на континента.

ЕЦБ заявява, че банките, които не са успели да преминат теста, са предприели стъпки през тази година за значително повишаване на капиталовите им буфери. Дванадесет от 25-те банки вече са покрили своите капиталови дефицити, като общо са набрали 15 млрд. евро през тази година.

Тринайсетте останали банки трябва да увеличат капиталите си за рискови ситуации с 10 милиарда евро. Те трябва да уведомят до две седмици ЕЦБ за това как смятат да съберат капитали, след което имат девет месеца, за да го направят. За тази цел те могат да използват кредитния си портфейл или да емитират нови акции.

Споделяне

Още от Бизнес