3 години максимален срок за досъдебното разследване

Обвинен за тежко престъпление, разследването срещу когото не е приключило повече от три години, ще има право сам да поиска съдът да разгледа делото му. Срокът за по-леките обвинения ще е две години. Това предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в Наказателно процесуалния кодекс /НПК/, внесени от правителството.

Мотивите са необходимостта да се осигури "разумен срок" на наказателното производство по смисъла на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Ако предложението бъде прието окончателно, обвиняемият ще подава молба до съответния първоинстанционен съд. Съдът ще е длъжен да изиска делото и ако установи, че максималният срок е преминат, ще го дава на прокурора, който ще е длъжен в едномесечен срок да го внесе за разглеждане на съдебно заседание. Ако обвинението не стори това съдът автоматично прекратява делото срещу разследвания за престъпление.

Депутатът от БСП Татяна Дончева каза, че с тази поправка може да се прекрати практиката "рекет чрез правосъдие".

Иван Искров от НДСВ посочи, че с тази промяна се подобрява бизнессредата в България. Той каза, че това е антикорупционен текст и между първото и второто четене ще предложи сроковете да бъдат съкратени съответно на 6 месеца и една година.

Законопроектът за промени в НПК предвижда като свидетел да бъде разпитван служител от МВР, който отговаря за работата на агент под прикритие. По време на разпита шефът на внедрения ще съобщава факти и обстоятелства от съществено значение за делото, които не могат да се докажат по друг начин. Давайки показания обаче, свидетелят няма да има право да разкрива данни за самоличността на служителя под прикритие.

От БСП и ОДС не одобриха тази промяна с аргумента, че в този случай няма да е ясно кой носи отговорността за лъжесвидетелстване, както и дали данните, дадени от свидетеля, са истина.

С промените се предвижда и отмяна на разпоредбите, блокиращи възможностите за извънсъдебно споразумение.

Депутатите приеха на първо четене и предложените от БСП-депутатът Бойко Рашков промени. Неговият проект предвижда наказателният процес да се движи, без да е задължително да се явява подсъдимият. Със законопроекта се прави опит да се съкратят някои срокове за произнасяне на органите на съдебната власт, свързани с движението на обжалването пред апелативната инстанция и касационния съд.

От ОДС гласуваха против проекта на Рашков и се въздържаха по законопроекта, внесен от Министерския съвет. Димитър Абаджиев каза, че между първо и второ четене дясната опозиция ще внесе предложения, предвиждащи премахване на предварителната проверка, подобряване на възможностите да се използват положителните резултати от огледа на местопрестъплението, както и специалните разузнавателни средства да се ползват само когато са събрани в рамките на образуваното предварително производство под контрола на съдебната власт.

От ОДС смятат, че трябва да бъде опростено и ускорено полицейското разследване, да се повиши ефективността на съдебната фаза и предлагат неспазването на процесуалните срокове от следователи, прокурори и съдии да се санкционира с дисциплинарно наказание.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: