3,8% ръст на БВП за януари - март отчете статистиката

3,8% е ръстът на Брутния вътрешен продукт (БВП) за първото тримесечие на тази година, в сравнение с периода януари - март 2002-ра, съобщиха днес от Националния статистически институт.

По предварителни данни, брутният вътрешен продукт през първото тримесечие на 2003 г. възлиза на 7,294 млрд.лв. по текущи цени, съобщи началникът на отдел "Национални сметки" към НСИ Юлия Антонова. На човек от населението се падат по 927 лв.

4% ръст спрямо първите три месеца на миналата година бележи и брутната добавена стойност, която възлиза на 6,247 млрд.лв. по текущи цени. 71,1% от нея се създава от частния сектор, повече от двойно по-малко - 28,9 на сто, е приносът на обществения сектор в добавената стойност. В сравнение с първите три месеца на миналата година, делът на частния сектор се е увеличил с 6,7 %, а на обществения е намалял с 2,3 на сто.

С 2,1 % е нараснал относителният дял на добавената стойност, реализирана в индустрията - от 30,6 % през първото тримесечие на 2002 г. на 32,7 на сто през същия период на тази година. С 1 пункт намалява делът на аграрния сектор (от 7,5 на 6,5 %), с 1,1 % намалява и делът на услугите при формиране на добавената стойност (от 61,9 % на 60,8 на сто).

С 2% като дял от БВП се е увеличило и индивидуалното потребление на населението през първото тримесечие, сравнено с нивото година по-рано.

Външнотърговското салдо остава отрицателно, като вносът на стоки и услуги надвишава с 689,4 млн.лв. текущия обем на износа. Външнотърговският стокообмен за периода януари - март т.г. е нараснал с 19,2 %.

Споделяне

Още от Бизнес