40% от дребния бизнес са подали патентни декларации досега

Около 40 % от регистрираните по патентен данък дребни бизнесмени са подали досега годишна патентна декларация, съобщи главният данъчен директор Николай Попов. По закон крайният срок изтича утре, данъчните служби в цялата страна ще работят с удължено работно време.

Цифрата на патентните декларации, съобщена от Попов, включва само подадените на място в данъчните служби. В нея не влизат изпратените вече по пощата декларации.

Подадените декларации в цялата страна са около 70 000, а само в София - 12 654. Миналата година, към същата дата подалите декларации за патентен данък в София са били 8147, съобщи Боряна Георгиева, шеф на отдел "Регистрация и обслужване на данъкоплатците".

И тази година, освен на гишетата, в данъчните служби има и пощенски кутии, в които могат да се пускат попълнените декларации.

С последните промени в закона за облагане доходите на физически лица, от облагане с патентен данък отпаднаха складовете за търговия на едро, извършването на строителни и строително-ремонтни услуги, хотелите с повече от 20 стаи /подлежащи на категоризация с една и две звезди/, заведенията за хранене и развлечения с повече от 100 места /подлежащи на категоризация с една, две и три звезди/, както и обектите за търговия на дребно с над 100 кв. метра нетна площ. От ГДД напомниха, че е отпаднал и данъкът за брутна площ на обекта, с който миналата година допълнително се облагаха някои от патентните дейности и който предизвика най-големи протести сред занаятчиите.

И през тази, както и през миналата година, патентният данък се плаща на четири равни вноски - до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Ако целият размер на данъка за годината се плати накуп до 31 януари, се ползва отстъпка от 5 на сто.

При закъснение при подаването на декларация се налага глоба до 500 лв., а за неверни данни в документа - до 1000 лв., напомниха още от ГДД. Същите са глобите и при годишната данъчна декларация на физическите лица, срокът за подаването на която е 15 април.

Тазгодишните декларации за получения през 2002-ра доход са последните, при които данъчните ще признават и няма да облагат пълния размер на сумите, внесени за доброволно социално или здравно осигуряване или за застраховка живот. При средствата, получени през 2003 г., данъчните няма да облагат само парите, които не надхвърлят 10% от общия годишен доход. Лимитът за необлагаемите осигурителни и застрахователни вноски бе въведен с последните изменения в закона за облагане доходите на физическите лица, приети от парламента в края на миналата година. Той важи за сумите, плащани през 2003 година.

Също от тази година обаче, и получаващите доходи от трудови правоотношения ще имат право да ползват 10-процентното данъчно облекчение при дарение, напомниха от ГДД.

Още от Бизнес