430 млн. евро са чуждите инвестиции към април

430 млн. евро са чуждите инвестиции към април

429 млн. евро са преките чужди инвестиции в страната за периода януари – април 2016 г., показват предварителните данни на БНБ. За сравнение през същия период на 2015 г. вложенията са били 782 млн. евро, но това са данни след ревизия.

Обикновено при ревизиране на данните сумата на инвестициите значително се завишава, понякога в пъти. Изненадващо обаче инвестициите за първото тримесечие на 2016 г. бяха ревизирани в посока надолу до 368 млн. евро при първоначално обявени 371 млн. евро.

Положителната новина е, че инвестициите в дялов капитал, които се считат за "истински" инвестиции, бележат ръст от 39% до 166 млн. евро към края на април 2016 г. спрямо същия месец на миналата година. Реинвестираната печалба е 139 млн. евро, а вложенията в дългови инструменти, т. е. чистите финансови операции, са на стойност 125 млн. евро, което е с 246 млн. евро по-малко от миналата година.

По държави най-големите преки инвестиции в страната за периода януари-април 2016 г. са от Холандия – 269 млн. евро, Германия – 99 млн. евро, и Белгия - 63 млн. евро. Холандия е традиционно на предна позиция поради либералния режим за регистриране и управление на фирми в страната и възможностите за данъчни облекчения.

За първите четири месеца на годината покупките на недвижимости от чужденци са на стойност 13 млн. евро при 24 млн. евро за януари-април 2015 г.

По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 2,5 млн. евро и САЩ – 1,2 млн. евро.

В същото време преките инвестиции на България зад граница през първите четири месеца на годината са в размер на 17 млн. евро.

Споделяне

Още от Бизнес