51% от "България ер" ще се продават на стратегически инвеститор- 25% на борсата

Не по-малко от 51% от капитала на "България ер" да бъдат предложени за продажба на стратегически инвеститори, а 25% от акциите да бъдат пуснати за продажба на Българската фондова борса, предвижда стратегия за приватизация на компанията, която кабинетът ще разгледа на утрешното си заседание.

Методът на продажба ще бъде публично оповестен конкурс и ще протече в 2 етапа. Изисквания към участниците ще са приходи от дейност в областта на гражданското въздухоплаване за всяка от последните 3 счетоводни години в размер на 100 млн. евро. за стратегическите инвеститори, а финансовите инвеститори ще трябва да докажат управление на фонд от над 200 млн. евро.

Крайната комплексна оценка ще се формира, след като бъдат оценени направените предложения по критериите - цена, размер на инвестициите и брой работни места.

В стратегията се посочва, че от съществено значение е държавата да запази възможността за право на вето при вземането на решения за промяна на предмета на дейност на дружеството, за промяна на седалището, за ликвидация, за включването на представител на държавата в органите за управление и решения за промени в устава, които касаят тези обстоятелства.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: