83 деца с увреждания са осиновени през 2013 г., но в домовете остават още близо 1500

83 деца с увреждания са били осиновени и изведени от домовете за социални грижи през 2013 година, стана ясно от годишния доклад на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Други 21 деца са били приети обратно в собствените си семейства.

 

Децата, настанени временно в приемни семейства, са 12.

 

Към момента в 24-те домове за деца с увреждания и 30-те домове за медико-социални грижи за деца в страната все още живеят 1505 деца (към декември 2013 г.). Други 2087 деца без увреждания живеят в домове за деца, лишени от родителска грижа.

 

За тях агенцията тепърва планира да бъдат изведени от системата на институционалната грижа. Тези, които не бъдат реинтегрирани обратно в семействата си (ако има такава възможност) и за които не се намерят осиновители, ще бъдат настанени в центрове и защитени жилища като част от политиката на държавата за т. нар. деинституционализация.

 

Близо 50 деца са били изведени от институциите за социални грижи и са били преместени в т. нар. "резидентни услуги" – центрове за настаняване от семеен тип, защитени или преходни жилища. Половината от тези деца се намират в двата нови центъра в Карнобат, които заработиха през август 2013 г.

 

От агенцията за закрила на детето припомнят, че в страната действат 119 социални услуги, осигуряващи подкрепа за децата от институциите и тези от преходните услуги. Най-много – 24, са центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца, където те получават достъп до рехабилитация, социално-правни консултации, обучения и индивидуални програми за включване в обществото.

 

Според данните от доклада на ДАЗД, през 2013 година са били закрити 12 домове за деца без родителски грижи.

Споделяне

Още по темата

Още от България