АДВ продава придобитите от фалиралата Бизнес банка акции на"Ангора 99"

Агенцията за държавни вземания обяви, че ще на 22 януари ще продава на търг 99.62% от акциите на "Ангора 99". Дружеството бе придобито от държавата в производството по несъстоятелност на Бизнес банка- Петрич.

Преди банката да придобие "Ангора 99" тя бе собственост на бившия притежател на Плама "Евоенерджи холдинг", който бе заложил акциите и пред кредитната институция. В капитала на дружеството има земи, бирена фабрика и птицекомбинат в Добрич и предприятие за угояване на телета.

Продажна цена е 600 000 лева, която е 80% от първоначалната тръжна цена.

Пакета от акции на "Ангора 99" бяха предложени за продажба на 18 декември 2003 г., когато нямаше заявен интерес от страна на потенциални купувачи.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?