Адвокатурата: Иван Гешев не става за главен прокурор

Адвокатурата: Иван Гешев не става за главен прокурор

Висшият адвокатски съвет обяви в сряда, че Иван Гешев не е показал нужните качествата, за да бъде избран за главен прокурор. Адвокатурата обяви официално, че той не може "да отговори на високите очаквания на правната общност и в частност на адвокатурата, а и на обществото като цяло".

Ръководният орган на адвокатската гилдия се обръща към Висшия съдебен съвет (ВСС) с призив да не избира Гешев за шеф на държавното обвинение.

"Висшият адвокатски съвет се надява, че (членовете на ВСС) ще имате воля и смелост да проведете честна и справедлива процедура за избор на нов главен прокурор, която да не буди каквито и да било съмнения и да доведе до избор на кандидат, който е безспорен правен и морален авторитет", се казва в позицията на Висшия адвокатски съвет.

В нея се припомня, че публичните изявления на Гешев, съдържащи обвинения срещу граждани и твърдения за извършени от тях престъпления, са недопустими. Причината е, че те игнорират изцяло презумпцията на невиновност и засягат достойнството и честта на обвиняемите.

Досега цялата Прокурорска колегия на съдебния съвет се е подписала в полза на Иван Гешев. Това са 11 членове от 25-членния ВСС. Очаква се, че той без проблем ще събере още поне 7 гласа от Съдийската колегия и така ще събере дори повече от необходимите му 17 гласа, за да стане главен прокурор.

Преди ден настояващият главен прокурор Сотир Цацаров обясни, че е готов да гласува и два пъти в подкрепа Гешев. Той визираше възможния отказ на президента да подпише указ за назначаването на Иван Гешев при успешен избор от ВСС. Държавният глава може да откаже издаването на указа само веднъж.

"Висшият адвокатски съвет счита, че г-н Иван Гешев не притежава нужните качествата, за да може отговорно, професионално, безпристрастно, справедливо и при спазване на принципа на законност и на върховенство на правото да осъществява функциите на главен прокурор на Република България", се казва в позицията на адвокатурата.

Адвокатският съвет обявява, че роля на прокуратурата в България не се свежда единствено до участие в наказателните производства.

"На прокуратурата и в частност на главния прокурор Конституцията възлага осъществяването на общия надзор за законност, в рамките на който прокуратурата следва да защитава обществения интерес, правата на човека и основните свободи, както и да гарантира утвърждаването на върховенството на закона. Висшият адвокатски съвет намира за абсолютно неприемливи и несъвместими с конституционната роля на прокуратурата разбиранията на кандидата, отразени в концепцията му, че липсата на справедливост "няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона", съчетана с идеята на кандидата за промени в наказателния процес, който бил твърде формален, поставят под съмнение основния конституционен принцип за върховенството на закона.

Справедливост има само там, където законът се прилага точно и еднакво спрямо всички и където процесуалният закон е гаранция за нейното постигане", се казва в позицията.

В нея се припомня, че в концепцията си Гешев дори не е спомената адвокатурата, нито се разпознава и отчита нейната роля в защитата на правата и законните интереси на гражданите.

"Изразеното публично становище на г-н Гешев, че адвокатът “взима пари от хората, които защитава, независимо каква е истината" (по адрес на адвокат Ина Лулчева), е абсолютно неприемливо. Незачитането на конституционната роля на адвоката като защитник на гражданите при опазване на законните им права и интереси, означава отричане на конституционно гарантираното право на защита на всеки пред държавните органи, включително следствието, прокуратурата и съда, а оттам – и незачитане на устоите на самата правова държава", заявява Висшият адвокатски съвет.

Институцията допълва, че "няма правова държава там, където няма гарантирано право на защита".

"Няма ли професионална защита, каквато по Конституция се осъществява от адвокатурата, няма гаранции за прилагане на презумпцията за невиновност, нито за справедлив процес.

Всеки български гражданин има право да изразява мнението си и да го разпространява чрез слово (чл. 39 от Конституцията), както и право на мирен протест (чл. 43 от Конституцията). Затова е абсолютно неприемливо становището на кандидата, че критиките и протестите срещу кандидатурата му имат за цел да препятстват процедурата по избор на главен прокурор. Гражданите, които протестират или изразяват несъгласие, упражняват конституционно признати права, които именно прокуратурата и в частност главния прокурор са призвани да бранят", се казва в позицията.

Адвокатурата напомня, че главният прокурор стои начело на прокуратурата и затова следва да бъде готов да приема обосновани критики както към собствената си дейност, така и към дейността на прокуратурата като цяло.

"Няма съмнение, че прокурорите, подобно на всички български граждани, имат право свободно да изразяват мнението си и да участват в обществения дебат по въпроси, касаещи съдебната система и правораздаването като цяло. Изразяването на мнение обаче, следва да е в рамките на правомощията на прокуратурата и да не поставя под съмнение прокурорската независимост и безпристрастност. Прокурорите не могат да коментират факти и обстоятелства, касаещи текущи дела, а още по-малко публично да оповестяват вината на лица, за които няма влязла в сила присъда", казва адвокатурата по отношение на публични изяви на Иван Гешев.

Споделяне

Още по темата

Още от България