Кристофор Павлов:

Ако имам 30 секунди при премиера, бих му казал: "Заложете на образованието"

Едва 1/3 са полезните чужди инвестиции у нас

Кристофор Павлов

"Ако имам 30 секунди за среща с премиера, бих му казал :"Фокусирайте се върху образованието", заяви по време на конференция на италианския бизнес у нас, организирана от "Конфиндустрия България", Кристофор Павлов, главен икономист на "УниКредит Булбанк".

По думите му, ако България иска да постигне по-сериозен растеж, трябва да инвестира не само във физически, но и в човешки капитал. Държавите, които привличат повече инвестиции и постигат по-висок растеж, са и тези, които отделят повече публични разходи за образование – средно 6-7% от БВП. За сравнение в България този дял е под 4%, каза Павлов.

Не всички преки чужди инвестиции имат еднакъв принос към икономическия растеж. Ползите от преките чужди инвестиции (ПЧИ) зависят не толкова от размера им, а от тяхната структура, коментира икономистът.

По думите му някои инвестиции нямат почти нищо общо с финансирането на устойчив ръст в капацитета на икономиката да произвежда повече стоки и услуги. Вместо това те финансират потреблението, пораждат бързо нарастване на задлъжнялостта на домакинствата и допринасят за надуването на балони в цените на различни категории активи.

"Това означава, че при определени обстоятелства част от ПЧИ нямат положителната роля, която икономическата теория предполага. Вместо това те по-скоро вредят на приемащите икономики, като са допринасят за дестабилизиращо нарастване на задлъжнялостта и тласкат цените на недвижимите имоти далече над нивата, които фундаменталните фактори предполагат", посочи Павлов.

Едва около 1/3 от преките чужди инвестиции в България са в индустрията, т. е. са в голяма степен полезни за икономиката, става ясно от анализ на УниКредит Булбанк. Друга 1/3 са вложенията в недвижими имоти, строителство и туризъм, а около 20% са трансакциите, които имат характер на финансово посредничество.

За сравнение в икономиките, които се представят по-добре от Българи по нива на растежа и доходите – например Словакия, Румъния, Чехия, чуждите инвестиции в промишлеността са над 50%.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?