Армия от пиари ще се грижи за имиджа на военните

Армия от пиари ще се грижи за имиджа на военните
В рамките на обявената радикална реформа на въоръжените сили Министерството на отбраната смята да изгради и "качествено нови способности за работа с обществеността". В поредния план за развитието на сектора, който мина наскоро през Министерския съвет, е обяснено, че "концептуално новото на информационната политика на институцията е разпространяването на единна и съгласувана информация от всички нива". За да стане това, към съществуващите структури по връзки с обществеността се предвиждат и допълнителни.

Тези намерения може и да са оправдани, но може и да не са, тъй като не е ясно дали проблемът е в бройката и състава на звената за връзки с обществеността, или в политиката на ведомството в тази сфера.

Така на фона на декларираното желание на ръководството на МО да съкрати разходите, в щабовете на батальоните, разположени в самостоятелни гарнизони, ще има по един цивилен служител за връзки с обществеността, в щабовете на бригади ще има по двама души (един офицер и един цивилен служител), в щабовете на полкове – по един офицер или цивилен служител, в съвместното командване на силите ще бъде назначен един офицер, а в щаба на командванията на видовете въоръжени сили се обособява сектор "Връзки с обществеността”, в който ще има не по-малко от двама души.

Министър Аню Ангелов обяви амбиция за "пълна прозрачност" в работата на министерството, в което според собственото му признание "най-много се е крало". Все пак понякога на МО му се налага да отказва информация - когато става въпрос за национална сигурност или когато "няма практика" да се оповестява такава.

В следващите години е планирано още да бъдат създадени и възможности за разгръщане на до три съвместни центъра за медийни операции – по един за всеки вид въоръжени сили (в зависимост от сценария). Ще могат и да се организират три мобилни медийни групи - по една за всеки вид въоръжени сили, както и да се организират медийни пулове на 1-3 различни места в зоната на операцията. Освен това ще има възможност за осигуряване на настаняване и на условия за работа до 15 – 20 журналисти и възможност за организиране на до 3-ма журналисти към войскови части, участващи в операцията.

Съвместното командване на силите и щабовете на видовете въоръжени сили пък ще развива и поддържа способност за развръщане на Център за гражданско-военно сътрудничество в района на операцията.

Според плана за развитието въоръжените сили реформата на армията ще ни струва общо 369 милиона лева. В цената влиза и създаването на качествено новите способности за работа с обществеността.

Освен специализираните звена в министерството, за добрата осведоменост на обществото се грижат и ведомствените медии. За да получават информация за войсковия живот и дейността на МО чрез Военния телевизионен канал и вестник "Българска армия", данъколатецът си е платил миналата година над 580 000 лева, според официалната информация на МО.

Ако се съди за резултатите от тяхната дейност – създаване на по-висока мотивация у военнослужещите, обществено доверие и пр. – ефектът е спорен.

Още по темата
Още от България

Какви ще са разследванията на Нова телевизия занапред?