Аванс до 20% ще се изплаща по проекти за селските региони

Аванс до 20% ще се изплаща по проекти за селските региони
Ще се прилага авансово плащане по инвестиционните проекти, финансирани от Европейския съюз по Програмата за развитие на земеделието и селските региони в периода до 2013 г. Това реши в петък Управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие”, който е акредитиран като Разплащателна агенция за евросубсидиите.

Авансът ще може да е в размер до 20 процента от стойността на одобрения проект, научи Mediapool. Когато получателят на европомощта е юридическо лице парите ще изплащат след предоставяне на банкова гаранция, отговаряща на 110 процента от сумата на аванса. Общини и други публични бенефициенти ще получат предплащането, ако съответният общински съвет издаде писмена гаранция за стойността на аванса.

Възможността за авансово плащане е предвидена за 11 от общо 23-те мерки, заложени в плана, като не е изключени този списък да се разшири на следващ етап, допълниха от Министерството на земеделието и горите. Засега преференцията се предвижда за проектите, свързани с модернизиране на фермите, подобряване на икономическата  стойност на горите, добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. Другите мерки за авансово плащане са за първоначално залесяване на неземеделска земя, възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки, разнообразяване към неземеделски дейности. До 20 процента преди изпълнението си ще получат и одобрени проекти за подкрепа при създаване и развитие на бизнес, насърчаване на дейности, свързани с туризма, основни услуги за икономиката и населението в селските райони, както и възстановяване и развитие на селата. Неправителствени организации ще се възползват от аванса по мярката за лидер.

От Министерството на земеделието и горите уточняват, че вариантът за авансови плащания съществува и в регламентите за прилагане на Структурните фондове и Министерството на финансите е одобрило  възможността механизмът да се прилага за всички оперативни програми.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?