Август е шестият пореден месец с дефлация

Дефлация от 0.6% е отчетена през август от Националния статистически институт. Според данните на института това е шестият пореден месец с понижение на потребителските цени, измерено спрямо предходния месец.

От началото на годината (август 2013 спрямо декември 2012) също е отчетена дефлация от 2.2%. Годишната инфлация (август 2013 спрямо август 2012 г.) е минус 0.7%. Средногодишната инфлация за периода септември 2012 - август 2013 г. спрямо периода септември 2011 - август 2012 г. е 2.9%.

За първи път имаме отрицателна годишна инфлация за август от 1997 година насам. За първи път има и толкова продължителен период от последователни месеци с понижение на потребителските цени.

През август 2013 г. спрямо предния месец са поевтинели храните - с 0.8%, облекла и обувки - намаление с 2.7%, жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 2.1%, транспорт - увеличение с 1.5%, съобщения - намаление с 0.1%, разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.2%.

Индексът на цените за малката кошница за август 2013 г. спрямо юли 2013 г. е 98.7%, а от началото на годината (август 2013 г. спрямо декември 2012 г.) е 96.1%, тоест инфлацията е отрицателна от 1.3%.

През август цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 1.0%, нехранителни стоки - намаление с 0.4%, услуги - намаление с 2.7%.

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?