Българка на гурбет в Германия си получи заплатата след сътрудничество между властите

Българка на гурбет в Германия си получи заплатата след сътрудничество между властите

Българка, заминала на гурбет в Германия, получи неизплатени възнаграждения благодарение на съвместните действия на Българската инспекция по труда и Берлинския консултативен център "Миграция и достоен труд" (BEMA). Историята е част от видео, чиято цел е да популяризира ползите от осъщественото сътрудничество между двете организации в рамките на трансграничния проект "Еврокомандироване" (EURODETACHEMENT). Клипът е разработен от BEMA, ведно с брошурата "НА ГУРБЕТ: Моите права като командирован работник в Германия".

Брошурата (ТУК) съдържа и контакти на различни институции, към които потърпевши работници и служители могат да се обърнат за помощ. Тя вече е публикувана на сайта на ИА ГИТ, в секцията "За работодатели и работещи", рубриката "Работа на български граждани в чужбина".

Тя може да бъде открита и на сайта на Берлинския консултативен център "Миграция за достоен живот" ТУК

Акцентите на брошурата са публикувани на адрес https://www.gli.government.bg/bg/node/11545

И след приключване на проекта ГИТ и ВЕМА ще продължат да работят заедно в защита на трудовите права на българските граждани в Германия.

Инспекцията по труда периодично публикува съвети за търсещите и предлагащите работа зад граница, за да се повиши тяхната информираност за правата и задълженията им.

В сайта на Агенцията, в секцията "Дейност", рубрика "Информационни кампании" е създадена и подрубрика "Информационна кампания "Права през всички сезони". ИА ГИТ е партньор на кампанията, която се организира от Европейския орган по труда.

Полезни материали за българите, работещи в чужбина, се публикува и в секцията "За работодатели и работещи", рубрика "Работа на български граждани в чужбина"

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?