Българската индустрия произвежда по-малко на фона на ръст в ЕС

Българската индустрия произвежда по-малко на фона на ръст в ЕС

Индустриалното производство в България се е свило през февруари в сравнение с януари 2015 г. на фона на ръст в 28-те страни от Европейския съюз. България е сред трите държави с най-голям спад в промишлеността през втория месец на годината - с 0.6%, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

В същото време общо за ЕС се регистрира увеличение с 0.9% спрямо предходния месец, когато имаше понижение от 0.3 на сто за пръв път след четири поредни месеца на растеж. Индустриалното производство бележи най-солиден ръст на месечна база в Ирландия (ръст с 16.3%), Литва (с 6.1%), Хърватия (с 3.5%) и Гърция (повишение с 2.5%), докато най-силно понижение има в Малта (спад с 1.3%).

Ръстът на промишлеността в Европа се дължи на по-голямото производство на недълготрайни потребителски стоки, на такива за междинно потребление и на енергийни продукти.

На годишна база индустриалното производство в България регистрира ръст от 2.3%, който е над средното за ЕС увеличение от 1.4 на сто.

В същото време мениджърите от промишлеността в България имат намерение да свият инвестициите в бизнеса си с над 30% през тази година в сравнение с 2014 г., показва анкета на Националния статистически институт. По-голямо намаление на вложенията планират фирмите от частния сектор - почти с 38 на сто.

Най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2015 г. формират енергетиката и свързаните с водата отрасли (36.3%), при които се предвижда намаление от 34.4% спрямо предходната година. На второ и трето място по прогнозен обем на инвестициите са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (с относителен дял от 34.1%), и тези, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки (с относителен дял от 16.9%), които също очакват намаление на инвестиционните си програми съответно с 26.9 и 29.1% спрямо 2014 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?