Български фирми ще могат да се листват на Варшавската борса

Български публични компании вече ще могат да се набират капитал за финансиране на проектите си от инвеститори на Варшавската фондова борса, съобщиха от “УниКредит Булбанк“, която е сключила договор за сътрудничество в областта на попечителските услуги с Полският централен депозитар.

“Много български компании вече са проявявали интерес към Варшавската борса и изграждането на връзката с България е първата стъпка позволяваща листването им в Полша. Наличието на чуждестранни компании ще даде възможност на полските инвеститори да диверсифицират инвестиционния си портфейл.”, коментира Ивона Срока, изпълнителен директор на депозитара.

“Вторичният ефект от листването на акциите на дадена публична компания на чуждестранен пазар обикновено се изразява в повишаване на ликвидността на акциите на местната фондова борса. Подписването на договора е в резултат на взаимните усилия на екипите на двете организации довели до успешното сключване на споразумението”, каза Младен Запрянов, директор Глобални транзакции в “УниКредит Булбанк“.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?