Българският е-подпис ще се признава в чужбина

Българският е-подпис ще се признава в чужбина
Електронен подпис, издаден в България, ще се признава във всички страни членки на Европейския съюз, след приемането на промени в Закона за електронния документ и електронния подпис, които хармонизират българската нормативна уредба с изискванията на ЕС. Документът е качен на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обществено обсъждане.

С приемането на промените българският пазар ще се отвори за чужди доставчици на е-удостоверителни услуги (организациите, които издават електронен подпис), тъй като се уеднаквяват изискванията към съдържанието на електронните удостоверения. Това означава, че фирми в страни членки ще могат да издават електронен подпис на българи и обратното – на българските фирми, предоставящи удостоверителни услуги, се осигурява достъп до 500-милионния пазар на ЕС.

Очакванията са в резултат на конкурентния натиск, цените за получаване на електронен подпис да станат още по-достъпни. В момента те са между 40 и 50 лв.

У нас съществуват два вида електронен подпис – обикновен и универсален и те са валидни само в страната. По изключение универсалният подпис се признава по силата на някои международни споразумения. С приемането на промените подписите вече ще се класифицират като обикновен, усъвършенстван и квалифициран. Последният ще се признава за саморъчен по закон, а другите два при изрична договореност между страните.

Вече няма да се налага винаги да бъде потвърждавано получаването на електронно изявление – електронният документ ще се смята за доставен при постъпване в електронна поща на получателя. Така се премахва опасността от недобросъвестно отношение на търговеца – получател.

Промените в Закона за електронния документ и електронния подпис облекчават правилата за започване на дейност на организации, които искат да издават електронен подпис. Сега те задължително се регистрират в Комисията за регулиране на съобщенията. Задължителната регистрация ще отпадне, а доставчиците ще могат да се акредитират, ако желаят да повишават доверието на клиентите си.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес