Българският износ расте с над 1/5 за полугодието

Българският износ расте с над 1/5 за полугодието

Общият износ на български стоки за Европа и държани извън ЕС е нараснал с над 1/5 през първото полугодие на 2021 г. спрямо година по-рано и възлиза на 31.9965 млрд. лв.. Това е с 20.8% повече. Вносът на чуждите фирми обаче бележи по-висок темп – 24.8%, до 35.6064 млрд. лв. и общото външнотърговско салдо е на минус.

Според изнесените от Националния статистически институт в четвъртък данни по пазари търговията на български фирми с Европа е нараснала с около 1/5 през първите пет месеца на 2021 г. като увеличението на износа е 23.4 на сто спрямо същия период на миналата годината, а вносът е с 25% по-голям. Дисбалансът в търговията с трети страни е по-голям, като износът на български стоки за държани извън ЕС се е увеличил с 14.4 процента, докато увеличението при вноса на чужди у нас е 24.2%, според информацията за периода от началото на годината до края на юни 2021 г. спрямо година по-рано.

В парично изражение експортът за ЕС в тези пет месеца е 17.6169 млрд. лв. като през май ръстът е 31.4 на сто спрямо април. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които поемат 70.5% от стоките ни. Със 153 на сто се е увеличил експортът на мазнини, масла и восъци от животински и растителен, с близо 40 процента повече е износът на необработени (сурови) материали, негодни за консумация – без горива.

Вносът на европейски стоки у нас да януари -май 2021 г. е за 17.8795 млрд. лв. като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

Външнотърговското салдо (износ- внос) на България с ЕС през периода януари-май 2021 г. е отрицателно и е на стойност 262.6 млн. лева.

Износът на български стоки за страни извън ЕС за периода януари - юни 2021 г. е с 14.4% повече спрямо година по-рано. Той е за 10.5807 млрд. лв. Основните контрагенти на нашите фирми са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Русия, които формират 56% от износа за трети държави.

Вносът на стоки от трети страни в отчитания период е с 24.2% по-голям в сравнение със същия на 2020 г. и е за 13.9707 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Русия, Китай и Украйна.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?