Банка Биохим удължава промоцията по ипотечните си кредити до 31 март

Ейч Ви Би банк Биохим удължава промоцията по ипотечните си кредити до 31 март 2005 година, съобщиха от банката в сряда. Първоначално промоцията беше обявена до края на 2004 година.

За кредити за покупка на урегулиран поземлен имот, за покупка и ремонт на жилище или за текущи нужди лихвата е 7,3% за кредити в евро за първата година и лихва от 9,24 до 9,74% за целия период на кредита.

Облекчените условия важат при подадени молби за кредит до края на март.

Кредитите се отпускат за 20 години, а стойността им се определя от вида на кредита. За покупка на жилище Биохим финансира до 75% от стойността на имота за 20 години, а за текущи нужди (без необходимост да се дава информация на банката за какво се използва кредитът) - до 20 000 евро (или съответната им равностойност в лева или долари) за 7 години.

За покупка на урегулиран поземлен имот Биохим финансира до 75% от стойността на имота, като максималният срок за ползване на кредита е 10 години.

Кредитоспособността на клиентите се оценява на базата на техния доход и според обезпечението, определено по пазарна цена.

Специално за малки фирми, еднолични търговци и за лица със свободни професии или друга стопанска дейност Биохим отпуска и ипотечен бизнескредит.

Продуктът се предоставя по облекчена процедура без бизнесплан, като водещ критерий за разрешаване на кредита е наличието на високоликвидно обезпечение. Заемът може да се използва за инвестиране за срок до 7 години, за оборотни средства до 2 години или за рефинансиране на кредити от други банки, пише в съобщението.

Максималната сума на заема е в зависимост от пазарната оценка на недвижимия имот, гратисният период е до 3 месеца, а лихвите са плаващи (към 26 януари 2005 - 14,041% за кредити в евро и 16,006% - за кредити в лева). Схемите на погасяване са гъвкави - клиентът може да избира между равни или намаляващи месечни вноски.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли партия на Кирил Петков и Асен Василев и ще гласувате ли за нея?