Банкови сметки ще се запорират и в чужбина

Банкови сметки ще се запорират и в чужбина

Кредиторите да могат да искат от съда издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки на длъжници. Това предвижда проект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), одобрен от правителството.

Промените са по силата на еврорегламент, който цели да се улесни трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела.

Трансгранично е делото, когато кредиторът е с местоживеене в една държава-членка, а съдът и банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава-членка или когато съдът, разглеждащ молба за заповед за запор, се намира в една държава-членка, а банковата сметка – обект на заповедта за запор, е в друга.

С промените в ГПК се урежда правото на ищеца да иска издаването на европейската заповед преди предявяване на спора по същество пред първоинстанционния съд, по време на цялото съдебно производство, както и след постановяване на съдебно решение.

Предвидената в регламента процедура по оспорване на пълния или частичен отказ на съда за издаване на европейска заповед за запор ще се преследва с частна жалба от кредитора. Той и длъжникът ще могат да искат отмяна или изменение на издадената заповед, както и ограничаване или прекратяване на изпълнението ѝ от съда, който я е издал.

Получаването, предаването или връчването на заповедта за запор ще се извършва от съдебни изпълнители.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?