БЕХ силно подобрил финансовото си състояние

БЕХ силно подобрил финансовото си състояние

“Българският енергиен холдинг“ (БЕХ) отчете в петък силно подобряване на финансовото си състояние през първото шестмесечие на годината в сравнение както със същия период на 2008 г., така и спрямо цялата минала година. Добрите финансови резултати са постигнати въпреки спада на износа на електроенергия с почти една трета и отчетената загуба на дъщерни дружества от холдинговата структура, съобщиха от БЕХ.

“Отличниците“ са ТЕЦ “Марица Изток 2“, която е вдигнала печалбата си повече от два пъти за шестмесечието спрямо същия период на 2008 г. – от 25.4 млн. лв. на 59.6 млн. лв, и газовият оператор “Булгартрансгаз“, който след като му бяха прехвърлени транзитните такси от преноса на газ бележи почти троен ръст на печалбата – от 16.1 млн. лв. на 48.9 млн. лв. “Булгаргаз“ на практика има най-сериозно увеличение на положителния резултат – от 8.7 млн. лв. на 52.8 млн. лв. АЕЦ “Козлодуй“ също е на плюс, вдигайки печалбата си от 47.6 млн. лв. на 54.3 млн. лв.

На загуба са три от дъщерните дружества. Най-драстично е положението в “Мини Марица Изток“, където загубата от 2 млн. лв. за шестмесечието на 2008 г. е задълбочена до 17.3 млн. лв. Заради това и ръководството на въгледобивното дружество бе отстранено. БЕХ в момента прави проверка и в НЕК, която от 21.4 млн. лв. печалба през първите шест месеца на миналата година, сега отбелязва 42.2 млн. лв. загуба. На червено е и далекосъобщителното дружество на холдинга - “Булгартел“, което от 180 хил. лв. печалба в средата на 2008 г. сега е на загуба със 170 хил. лв.

Като цяло енергийният холдинг има стабилен ръст в нетната печалба за първото полугодие за годината – от 85.9 млн. лв. за цялата 2008 г. на 160.2 млн. за шестмесечието на 2009 г. Приходите вървят в същия порядък като миналата година . През 2008 г. те са 5.101 млрд. лв. в средата на настоящата година възлизат на 2.577 млрд. лв.

БЕХ е внесъл през първите шест месеца на т.г. в бюджета 184.9 млн. лв. срещу 250.5 млн. лв. за цялата минала година. Холдингът бележи ръст в собствения си и оборотния капитал и увеличаване на възвръщаемостта на собствения и инвестиционния капила от 1 процент през 2008 г. на 3-4 процента сега. Намален е коефициентът на задлъжнялост от 29.9 процента на 24 на сто, отчитат още от държавната компания.

От там посочват още, че по приходи преди данъци и такси за 2008 г. БЕХ се нарежда на четвърто място сред компаниите от балканския регион, а по същия показател заема девето място сред най-големите европейски компании, изпреварвайки германската E.ON и нареждайки се след “Газ дьо Франс Сюез“.

Анализ на БЕХ сочи, че първото полугодие на 2009 г. се характеризира със срив на промишлената активност под нивото на съответните месеци на 2005 г., а спадът между първото полугодие на 2009 г. и 2008 г. е около 19%.

Намалява и икономическата активност и съответно на енергопотреблението в балканския регион, където дружествата от БЕХ реализират основната част от своите нерегулирани приходи. Спадът на цените през второто полугодие на 2008 и първото полугодие на 2009 г. прави износа на електроенергия нерентабилен, от което дружествата, произвеждащи и търгуващи с електроенергия търпят значителни загуби.

Спадът на експорта на електроенергия през полугодието е 28.4 процента спрямо шестмесечието на 2008 г. Тогава са били изнесени 2.16 млрд кВтч, а сега 1.55 млрд. кВтч. Рязко намаляват и приходите от реализирания зад граница ток – с 44.2 процента. Докато през първото шестмесечие на 2008 г. в НЕК са влезли 240.4 млн. лв. от тази дейност, сега те са сведени до 134.2 млн. лв.

От холдинга отчетат още, че резултатите им са силно повлияни от това, че основната дейност на дружествата му работят на регулирания пазар и реализират 90 на сто от приходите си от там. Затова рентабилността на дружествата зависи в голяма степен от решенията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране или дългосрочни договори за изкупуване на енергия, сключени в предишни периоди, коментират от БЕХ.

Холдингът отчета още, че е изправен пред значителни предизвикателства като анализиране на причините за лошите финансови резултати на част от дружествата си и свиване на бизнес програмите на всички компании от групата. До 15 септември ще стане ясно колко ще бъдат орязани разходите на дружествата.

Компанията смята и да инициира законодателни и регулаторни промени, за да се балансират интересите на доставчици и потребители и да се осигури адекватна възвръщаемост на регулираната дейност.

Споделяне

Още от Бизнес