Без ненужна информация в учебниците предлага образователното министерство

Без ненужна информация в учебниците предлага образователното министерство

Съдържанието на учебниците да покрива само темите от разписаната учебна програма, без в тях да се включва допълнителна информация.

Това предвижда проект на промени в наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, обявен от Министерството на образованието и науката.

В момента в наредбата е записано, че учебниците трябва да отговарят напълно на съответната учебна програма, но това не забранява включването на допълнително съдържание.

"Допълнителното съдържание в учебниците, извън изискваното в учебната програма, затруднява учениците при усвояването на учебния материал и се превръща в предпоставка обучението им да се фокусира по-скоро върху придобиването на знания, отколкото върху използването на придобитите знания за постигане на резултати", пише в мотивите към промените.

Според авторите на тестовете оптимизирането на съдържанието в учебниците е "една от предпоставките за смяна на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми".

От образователното министерство смятат, че с намаляването на информацията в учебниците материалът ще се усвоява по-лесно и ще има време за "придобиване не само на знания, но и изграждане на умения за тяхното прилагане от учениците в реални ситуации от живота".

Ако промените влязат в сила, ще се прилагат за вариантите на учебници, които тепърва ще се одобряват от образователното министерство.

Споделяне

Още по темата

Още от България