Безработицата нараства слабо в ЕС през май и намалява в България

Безработицата нараства слабо в ЕС през май и намалява в България

През май 2020 година безработицата в ЕС и еврозоната нараства по-слабо от очакваното, а в България отбеляза понижение, показват данните на Евростат.

Безработицата в ЕС се е повишила през май от 6.6% до 6.7% спрямо април За сравнение преди началото на пандемията беше регистрирана най-ниската безработица от 6.4% от началото на ежемесечното отчитане от Евростат през 2000 г.

В рамките на еврозоната безработицата се е повишила през май до 7.4% при 7.3% през април, като очакванията на финансовите пазари бяха дори за по-силен скок до 7.7% .

За България данните на Евростат показват понижение на нивото на безработица през май до 4.6% спрямо 4.8% през април. През май 154 хиляди българи са били без работа спрямо 160 хиляди през април и 140 хиляди година по-рано.

Трябва обаче да се има предвид, че тези доста добри данни за относително ниска безработица вероятно не отразяват реалните негативни щети, които коронавирусната пандемия нанесе върху икономиката и заетостта в стария континент. След като към през март цяла Европа се оказа под карантина, европейските правителства въведоха редица схеми в подкрепа на работните места и програми за поемане на заплатите на принудително пуснати в отпуск трудещи се. Тези програми вероятно "замаскират" реалното ниво на безработица. През май също така започна разхлабването на ограничителни противоепидемични мерки и бизнесът отново започна да се връща на работа.

Според европейската статистика общо 14.366 млн. европейци, от които 12.146 милиона от еврозоната, са били без работа през май, като спрямо април е отчетено увеличение на безработните в ЕС с 253 000, при увеличение в рамките на еврозоната със 159 000.

През май общо 2.815 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 15.7%), като това представлява повишение на младежката безработица със 64 хиляди спрямо април, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15.4%.

Нивото на младежката безработица в България се понижи през май до 12.1% от 14% през април, като през петия месец на годината без работа са били общо 18 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 20 хиляди месец по-рано.

Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна остава през май на априлското ниво от 5.2%, докато безработицата сред мъжете се понижава до 4.8% от 5% месец по-рано.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа