Бизнесът и ВУЗ-овете ще обсъдят обща еврорамка за висшето образование

Резултатите от проведено анкетно проучване сред работодателите в България, свързано с квалификационната рамка в европейското пространство за висше образование, ще бъдат представени на среща през месец март. Проучването е осъществено от работна група към Съвета на ректорите, с подкрепата на Институт “Отворено общество”. Това съобщиха във вторник от  Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), което ще бъде домакин на срещата.

Предстоящият форум е продължение на проведената от Съвета на ректорите в България конферентна среща на тема “Рамка на квалификациите в европейското пространство за висше образование” за представяне на обобщените резултати от анкетното проучване сред работодателите. Тогава проф. Мирослав Дачев, който е преподавател във ВУЗФ и съветник на Болонската програма за евроквалификациите във висшето образование, е представил модела на Европейската рамка и необходимостта от изработване на българска национална рамка.

ВУЗФ е провело голям обем проучвания сред различни представители на бизнеса и работодателите, тъй като е първото висше учебно заведение, което след приемането на България в ЕС работи за изграждането на конкретни положителни практики както за университетите, така и за работодателите, съобразно европейските стандарти за развитие, съобщават от училището.

Споделяне

Още от България