Близо 10 милиона европейци са намерили работа с помощта на Европейския социален фонд

Близо 10 милиона европейци са намерили работа с помощта на Европейския социален фонд

Европейската комисия представи в четвъртък доклад за оценка на инвестициите в рамките на Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2007-2013 година.

Според доклада, за който ЕК информира в прессъобщение, с подкрепата на фонда до края на 2014 година най-малко 9,4 милиона граждани на ЕС са намерили работа. Общо 8,7 милиона са получили квалификация или удостоверение, 13,7 милиона са съобщили за други положителни резултати, например повишаване на уменията.

Съгласно оценката между 2007 и 2014 година ЕСФ е предоставил съществена подкрепа за постигането на националните и европейските задачи за икономически растеж.

Участниците са били разпределени равномерно между неактивните граждани (36 процента), работещите (33 процента) и безработните (30 процента). Основните целеви групи са включвали нискоквалифицираните (40 процента), младежите (30 процента) и хората в неравностойно положение (поне 21 процента). Общо 51,2 милиона от участниците са били жени.

В съобщението се отбелязва, че държавите от ЕС са се възползвали от значителните допълнителни финансови средства, предоставени по ЕСФ за справяне с предизвикателствата в областта на заетостта. ЕСФ е осигурил 70 процента от средствата за политики на пазара на труда в България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Малта, Румъния и Словакия, както и над 5 процента от разходите за образование и обучение в Португалия и Чехия. ЕСФ е позволил намирането на нови видове сътрудничество между заинтересованите страни и е подкрепил местни иновации, които са приложени на национално равнище.

ЕСФ е изиграл роля за подкрепата на осъвременяването на службите по заетостта. В по-слабо развитите региони фондът е подпомогнал реформи в областта на образованието, съдебната система и общата администрация.

ЕСФ е имал положително отражение върху БВП на държавите от ЕС (0,25 на сто увеличение) и върху производителността.

Европейският социален фонд (ЕСФ) е най-старият в ЕС, създаден с Договора от Рим през 1957 година, както и основното средство на Европа за инвестиране в човешкия капитал чрез насърчаване на трудовата заетост и социалното приобщаване. Задачите на фонда са да оказва помощ при намирането на работа (или на по-добра работа), да подкрепя хората в неравностойно положение и да осигурява по-справедливи възможности за живот.

През програмния период 2007-2013 г. ЕСФ действа във всички 28 държави от ЕС чрез общо 117 оперативни програми. Тези програми отговарят на различни цели - 59 са свързани със задачата за регионална конкурентоспособност и заетост, 42 - със сближаването, има и 16 многоцелеви програми. Комисията и държавите от ЕС разработиха заедно целите на програмите, като държавите можеха след това да избират и развиват конкретни проекти в рамките на програмата по начин, който съответства най-добре на нуждите на гражданите им.

Общо отпуснатите по ЕСФ средства за периода 2007-2013 г. са 115,6 милиарда евро, от които 76,8 милиарда евро от бюджета на ЕС, 35,1 милиарда евро от националните бюджети и 3,7 милиарда евро от частни източници.

Спрямо предишния програмен период са въведени промени, особено по-тесни връзки с политиките и целите на ЕС в областта на заетостта и съответните специфични за отделните държави препоръки, както и повече гъвкавост при вземането на решения за постигането на общи цели.

За да бъде осигурена независимост, оценката е извършена от външни експерти.

Споделяне

Още от Европа

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?