Близо 250 следователи и дознатели са работили за ДС

Комисията по досиетата освети в сряда имената на близо 250 следователи и дознатели, за които е установена принадлежност към структурите на бившата Държавна сигурност.

Комисията е проверила общо 4017 души. 1743 лица не подлежат на проверка, а за 4 не са изпратени всички необходими данни и за тях проверката продължава.

По-голямата част от установените като сътрудници на ДС следователи и дознатели са били щатни служители, тъй като следствената служба е била структура в Държавна сигурност преди 1989 г.

Въпреки това сред следователите има и 42 осведомители, агенти, съдържатели на явочни квартири и резиденти, които не са били на щат към ДС. Някои от осветените като нещатни сътрудници на ДС заемат ръководни длъжности в следствените служби, други са помощник следователи.

Сред дознателите комисията по досиетата посочи като нещатни сътрудници 11 души.

Споделяне

Още от България