Близо 600 училища купуват шкафчета за учениците

Близо 600 училища купуват шкафчета за учениците

Близо 600 държавни и общински училища в цялата страна ще купят нови шкафчета за ученици от I до VII клас със средства по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Идеята е учениците да държат учебниците и пособията си в шкафчетата и така раниците им да олекнат.

Ще бъдат купени общо 111 815 шкафчета за 2.8 млн. лева, като класирането е направено по критерия най-ниска цена.

Общо 742 училища са кандидатствали за съфинансиране от Министерството на образованието и науката (МОН).

Закупуването на шкафчета за учениците е една от мерките, които министерството предприе за олекотяване на ученическите раници. В тях децата могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, необходими за образователния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи.

По националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ ще бъдат отпуснати и средства за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки.

244 държавни и 1880 общински училища към МОН и 23 училища към Министерството на културата ще могат да закупят уреди за наблюдение като микроскопи и лупи, химикали, епруветки, колби и др. за лабораторни упражнения по биология в VII и IX клас.

За часовете по физика в същите класове могат да се набавят набори за електричество, за механични трептения и звук, за светлина и др., както и различни химикали, ръкавици и предпазни очила за опитите по химия.  

Споделяне

Още по темата

Още от България