Близо 8% годишен ръст на промишленото производство, отчете националната статистика

Промишленото производство се е увеличило с 1.1% през януари в сравнение с декември 2012-а. На годишна база - януари тази година спрямо януари 2012 г. ръстът е със 7.9 на сто. Данните са на Националния статистически институт (НСИ).

През януари 2013 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение в преработващата промишленост с 2.9%, докато в добивната промишленост и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление съответно с 6.8 и 0.8%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали – с 64.1%, на изделия от каучук и пластмаси – с 21.2%, на напитки – с 19.8%, на лекарства – с 14%, при производството на химични продукти – с 9.9%. Спад е регистриран при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 8.7%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 2.1%, при производството на електрически съоръжения - с 1.9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 1.8%.

Строителната продукция се е увеличила с 3.8 процента през януари спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на миналата година обаче се отчита спад от 3.1 на сто, сочат данните на националната статистика.

На месечна основа продукцията от гражданското/инженерното строителство се е увеличила през първия месец на годината с 6.7 процента, а от сградното строителство - с 1.6 на сто. На годишна база намалението на строителната продукция през януари 2013 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, при което намалението е с 6.1 процента, а при сградното строителство - с 0.9 на сто.

Споделяне

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?