БНБ определи базата за смятане на новите лихви по кредитите

БНБ определи базата за смятане на новите лихви по кредитите

Във връзка с влизането в сила на промените в Закона за потребителския кредит управителният съвет на БНБ промени дефиницията за референтен лихвен процент, съобщиха от Българската национална банка (БНБ).

Законовите промени влизат в сила от 23 юли 2014 г., като целта е по-добра защита на потребителите.

Така "референтен лихвен процент" е пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/или индикатори, публикувани от БНБ и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях, е посочено в съобщението на БНБ.

Референтният лихвен процент се използва като основа за изчисляване на приложимия към договора за кредит за потребители променлив лихвен процент.

Резултатът от тези промени е, че кредиторът вече е длъжен да прилага референтен лихвен процент по определена от него методика. Методиката трябва да съдържа ясна и разписана изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти (пазарни индекси и/или индикатори).

Кредиторът е длъжен да публикува на интернет страницата си методиката и размера на референтния лихвен процент.

По този начин потребителят има възможност сам да изчисли или провери прилагания към неговия договор за кредит референтен лихвен процент посредством наличието и публикуването на ясна изчислителна формула, базирана на публично оповестени компоненти - пазарни индекси и/или индикатори.

Целта на решението на Управителния съвет на БНБ  е постигане на по-голяма прозрачност и информираност на кредитополучателите.

В кратък срок ще бъде осигурен улеснен достъп за потребителите до данните от лихвената статистика чрез бърза връзка на началната страница на БНБ в интернет.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?