Борбата с корупцията кипи: чиновниците в МО вече не получават подаръци

Военното министерство засякло нарушения за над 130 000 лева

Борбата с корупцията кипи: чиновниците в МО вече не получават подаръци
Военното министерство е засякло нарушения за над 136 хиляди лева през миналата година, като са възстановени само 36 хиляди лева от нанесените вреди. Това е отчетено в изпълнението на антикорупционния план на ведомството през миналата година.
 
От МО обаче не посочват за какви точно нарушения става дума и предадена ли е събраната информация на прокуратурата. Подобно поведение се вписва изцяло в стила на политическото ръководство на МО, което регулярно "осветлява" различни далавери – от скъпи кубинки до нередности във военните заводи, без да предоставя никаква конкретика.
 
През миналата година в МО са извършени 54 одита. Традиционно като високорискови са идентифицирани обществените поръчки, управлението на ведомствените името и търговските дружества. Дадени са общо 119 препоръки са оптимизиране на работата. 
 
Военното министерство отчита, че се опитва да ограничава броя на поръчките, които се дават чрез пряко договаряне само с един участник.
 
Военното министерство от години е в центъра на общественото внимание заради непрекъснатите скандали със съмнителни сделки – от неравностойни заменки до многоммилионни поръчки за техника и въоръжение. 
 
Военната полиция и прокуратура обаче не показват високи резултати в разкриването и постигането на осъдителни присъди по обществено значимите случаи.
 
МО дава възможност на всеки засякъл нередности, да сигнализира на ведомствения инспекторат на адрес: [email protected]
 
Наред с това в отчета си за борбата с корупцията МО е обявило и поредица законови мерки. С промени в Закона за отбраната военните и цивилните служители вече са задължени да декларират конфликт на интереси. 
 
Безспорен пробив е ограничаването на възможността служителите да получават подаръци.
 
"Отпадна правото на цивилните служители еднократно през годината да получават във връзка със службата си подаръци на стойност до 50 лв. Целта на тази промяна беше синхронизиране на разпоредбата в нейната цялост, като се създаде забрана въобще за приемането на подаръци и други дарове във връзка със службата. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че законът изрично предвижда, че приемането на такива вещи се счита за корупционна практика", се посочва в доклада. 
 
Освен това част от служителите във ведомството преминават и през специални антикорупционни курсове във военната академия "Г.С. Раковски". 
Споделяне

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?