Брюксел даде 7 млн. евро за опазване на черния лешояд и царския орел в България

Брюксел даде 7 млн. евро за опазване на черния лешояд и царския орел в България

Два проекта за опазване на редките защитени видове черен лешояд и царски орел в България получиха 7 млн. евро от Европейската комисия, която в петък одобри инвестиционен пакет от 264.8 млн. евро в подкрепа на околната среда, природата и екологосъобразния растеж в Европа. Инвестициите са за 96 нови проекта в 21 страни от ЕС, финансирани в рамките на програма LIFE за околната среда.

Българските проекти са на "Зелени Балкани“ - Стара Загора и Българското дружество за защита на птиците.

Първият ще помогне да се създаде гнездова популация на черния лешояд като 48 птици се преместят и освободят на специално приготвени места. В рамките на проекта ще бъдат осигурени местообитания и източници на храна за лешоядите и ще се работи за намаляване на заплахите, като отравяне или сблъсъци с електрически стълбове. Той ще допринесе за изпълнението на Балканския план за опазване на лешоядите.

Кратка информация за проекта

Вторият проект ще възстанови хранителни местообитания за царския орел във всички зони от екомрежата НАТУРА 2000 у нас. За птиците ще бъдат изградени изкуствени гнезда и ще бъдат подсилени стратегическото планиране и националната законодателна рамка, за да се гарантира дългосрочното опазване на вида.

"Парите, инвестирани в проекти за околната среда, са добре похарчени пари", заяви еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела. "Щастлив съм, че нашата програма LIFE ще подкрепи много иновативни проекти и вярвам, че техният принос ще е жизнено важен. Освен опазването и увеличаването на природния капитал, съществуват много обещаващи перспективи в тази област, чрез които Европа ще поеме по пътя към нисковъглеродно, ресурсно ефективно и устойчиво бъдеще. Ще следим внимателно проектите, за да споделяме и възпроизвеждаме техния успех“, каза още той.

Споделяне

Още от България