Брюксел одобри 216 млн. евро за пограничните райони на България и Румъния

Брюксел одобри 216 млн. евро за пограничните райони на България и Румъния

Европейската комисия одобри инвестиции за 258 млн. евро по новата програма "Интерег" (Interreg) за България и Румъния до 2020 г. Тава съобщи представителството на ЕК в България.

Програмата обхваща 15 гранични региона в двете страни. За България това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич. За Румъния са Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци и Олт.

Общ бюджет на програмата за сътрудничество е 258.5 млн. евро, от които по линия на европейския фонд за регионално развитие са 215.7 млн. евро.

Шест са преоритетните оси на програмата. Най-много средства са предвидени за "Транспорт" (38%). Планира се те да се насочат към подобряване на корабоплаването по река Дунав и Черно море в трансграничния район.

Една четвърт от парите са за "Околна среда“ (25%). Проектите, които ще се финансират са свързани със създаване на нов модел за използване на природното и културното наследство, както и за подобряване на съвместното управление и защита на обхванатите от Натура 2000 територии.

Останалите средства са за "Превенция на риска" (19%), "Заетост" (7%), "Институционално сътрудничество" (5%) и "Техническа помощ"(6%).

Очаква се първата покана за набиране на проектни предложения да бъде отворена през април 2015 г. Проектите, които ще могат да кандидатстват, трябва да включват поне по един партньор от двете държави.

Получатели на средства по програмата могат да са фирми, регистрирани в един от 15 региона, местни или регионални власти, неправителствени организации,университети, училища, колежи и библиотеки и други. ; еврорегиони и др. или сдружение от две или повече от изброените).

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, а Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" към българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява функциите на Национален орган.

Основният офис на Съвместния секретариат ще остане в румънския град Кълъраш, а на територията на България в Русе ще работи подсекретариат, за да бъдат подпомогнати българските партньори.

Споделяне

Още от Европа