БСП с генералите срещу Свинаров за Стратегическия преглед на отбраната

БСП не приема подхода на цивилното ръководство на армията при изработването на стратегическия преглед на отбраната. Тази седмица социалистите ще искат среща с началника на Генералния щаб ген. Никола Колев и заместниците му, за да се запознаят с вижданията им преди обсъждането на Стратегическия преглед в Народното събрание, обяви говорителят на БСП Ангел Найденов. С уговорката, че това не означава, че БСП автоматично одобрява вижданията на професионалното ръководство на армията, Найденов посочи, че то има "далеч по-аргументиран и сериозен подход към въпросите на отбраната и националната сигурност на страната".

Социалистите, които отдавна поддържат страната на военното ръководство на армията срещу цивилния министър на отбраната, се готвят да дадат рамо на ген. Колев, когато в парламента се обсъжда и приема визията за българската армия в рамките на НАТО. Според Стартегическия преглед, приет от правителството, до десет години армията ни трябва да се редуцира до 39 000 души като се наблегне на професионализацията ѝ и подготовката на мобилни специални сили за участие в мисии зад границата, каквото се изисква от нас като член на Алианса. За напред международни операции ще могат да бъдат изпращани между 1 560 и 2 340 военнослужещи.

Според политическата рамка на стратегическия преглед, одобрена от парламента, приоритет става вече борбата с тероризма, а не териториалната защита на България, за което е необходима многобройна армия, която страната няма и финансова възможност да издържа.

Отпадналият вариант на Генщаба обаче бе за 48-хилядна армия заедно с цивилните. Те протестираха не само срещу намаляване на броя, но и срещу закриването на главните щабове на отделните родове войски и идеята за интегрирано военно министерство, в което Генералният щаб ще изгуби сегашната си самостоятелност. За това военните получиха публичната подкрепа и на президента Георги Първанов.

Одобреният от кабинета Стратегически преглед на отбраната предвижда да няма главни щабове на отделните въоръжени сили, а само щабове на тактическо ниво. Също така на оперативно ниво ще работи съвместно оперативно командване. На стратегическо ниво решенията ще се спускат от Генералния щаб.

Партньорите от НАТО и консултантите от САЩ и Великобритания обаче дадоха изключително добра оценка за приетия от кабинета Стратегически преглед на отбраната, след което и президентът обяви, че въпросът за числеността на армията оставал на последно място.

Изпълнителното бюро на БСП е направило във вторник първоначална оценка на внесения в Народното събрание Стратегически преглед на отбраната. По информация на БСП все още съществуват два документа - единият отразява вижданията на цивилното ръководство, а вторият - на професионалното ръководство на въоръжените сили.

Тези два документа имат съществени различия по отношение на задачите и функциите на армията, структурата и числеността ѝ, превъоръжаването и модернизацията, и бюджетните разходи, каза Ангел Найденов. По думите му в нарушение на действащите разпоредби за числеността на въоръжените сили, според варианта на Министерство на отбраната, армията се свежда до 32-33 000 души. Той посочи, че депозираният в парламента документ не е бил обсъден в Съвета по отбраната.

Съкращаването на въоръжението и бойната техника, и на числеността на въоръжените сили, не е съпроводено с намаляване на целите, отговорностите и задачите, които се възлагат на армията, каза Найденов.

Това не просто поставя под въпрос изпълнението на отговорностите по отношение на националната отбрана, приноса за колективната сигурност и участието в международни мисии и операции, но и постигнатите вече споразумения за страните-членки на НАТО за съвместните сили и структури, допълни той.

От БСП твърдят, че в Стратегическия преглед липсва план или програма за превъоръжаване и модернизация на армията. Затова според социалистите отново е актуален поставеният вече от БСП въпрос за внасяне в парламента на програма за модернизация и превъоръжаване с цели, срокове и финансови ресурси.

Като прие Стратегическия преглед преди десетина дни, правителството определи и 11 приоритетни проекта за модернизацията на въоръжените сили на обща стойност 1 милиард и 500 милиона лева. Проектите са дългосрочни и ще бъдат изпълнявани през периода 2005 - 2010 година. Те предвиждат обновяване на автопарка на армията, модернизиране на хеликоптери и закупуване на изтребители и транспортни самолети - проекти, които досега буксуват. Ще има проекти и за доставка на ново комуникационно оборудване за армията.

До месец трябва да бъдат изработени условията към фирмите-изпълнители, както и процедурите, по които те ще кандидатстват. С кандидатите ще се водят предварителни преговори. Доставчиците и изпълнителите на тези проекти, освен че трябва да отговарят на определени военнотехнически изисквания, трябва да се ангажират с инвестиции чрез така наречени офсетни програми.

Споделяне

Още от България